Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

Ik ben het helemaal niet eens met de explosieve huurverhoging van de afgelopen jaren. Daarom wil ik bezwaar maken door de huurverhoging dit jaar niet te betalen. Ik blijf de oude huurprijs betalen, maar ga geen bezwaarschrift opsturen. Wat gebeurt er als ik deze weg bewandel?

hand houdt eurobiljet stevig vast

Antwoord

Als u bij de verhuurder geen bezwaarschrift heeft ingediend vóór de ingangsdatum van de huurverhoging en u toch de huurverhoging niet betaalt, moet de verhuurder u binnen drie maanden na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging – dus uiterlijk op 1 oktober bij een huurverhoging per 1 juli - aangetekend een zogeheten rappelbrief sturen. Doet de verhuurder dit niet of te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen.

In de rappelbrief moet de verhuurder u herinneren aan de voorgestelde huurverhoging. Gaat u daar dan nog niet mee akkoord, dan moet u – in dit geval rechtstreeks bij de huurcommissie - alsnog een bezwaarschrift indienen tegen de voorgestelde huurverhoging. Dit moet u doen binnen vier maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging, dus vóór 1 november. Doet u dat niet, dan zult u de huurverhoging moeten betalen. Dient u dit bezwaarschrift op tijd in bij de huurcommissie, dan zal die uitspraak doen over de redelijkheid van de voorstelde huurverhoging. Wanneer uw verhuurder gelijk krijgt zal u alsnog de huurverhoging moeten betalen + € 25,- aan leges. Krijgt u gelijk, dan worden de € 25,- leges terugbetaald en is er géén huurverhoging tot stand gekomen.

Als de verhuurder het huurverhogingvoorstel zelf al per aangetekende brief heeft verzonden, hoeft hij geen rappelbrief te sturen. Tegen een aangetekend verzonden huurverhogingvoorstel moet u vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift hebben ingediend bij de verhuurder, anders zult u de huurverhoging moeten betalen.

Let op! Al het bovenstaande geldt alleen voor huurders met een niet-geliberaliseerde huurprijs.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
huurcommissie
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen