Wat als gebreken niet goed zijn hersteld?

Na lang aandringen heeft mijn verhuurder eindelijk een onderhoudsbedrijf opdracht gegeven om de gebreken in mijn woning te herstellen. Ik ben echter niet tevreden over de uitvoering. Wat kan ik nu doen?

Antwoord

Verhuurders mogen zelf bepalen door wie en hoe zij gebreken laten herstellen. Wel mag u daarbij van uw verhuurder verwachten dat hij rekening houdt met uw agenda. U zult dus in onderling overleg vooraf afspraken moeten maken over de uitvoering.

Schriftelijke afspraken vooraf

Het is raadzaam om afspraken over de uitvoering vooraf op schrift te hebben. Stuurt uw verhuurder daar uit zichzelf geen duidelijke brief of mail over? Neem dan contact op om het volgende schriftelijk bevestigd te krijgen:

  • Welke reparaties worden er uitgevoerd?
  • Wanneer en hoe laat gebeurt dat? Hoe lang duren de werkzaamheden?
  • Is het nodig dat u voorbereidingen treft, zoals bijvoorbeeld ontruimen van een kamer of afdekken van meubels?

Niet tevreden over de uitvoering?

Ondanks goede afspraken vooraf kan het zijn dat u niet tevreden bent over de uitvoering. Bijvoorbeeld omdat het onderhoudsbedrijf niet al het werk heeft gedaan dat is afgesproken. Omdat er schade is ontstaan tijdens de werkzaamheden, of omdat de reparatie ondeugdelijk is uitgevoerd.

Afspraken niet nagekomen

Blijkt achteraf dat niet al het afgesproken werk is uitgevoerd? Stuur een brief of mail waarin u naar de schriftelijke gemaakte afspraken verwijst en vraag om nakoming.

Schade tijdens werkzaamheden

Is er schade ontstaan tijdens de werkzaamheden? Is bijvoorbeeld een probleem met de waterleiding verholpen, maar is nu de wasbak verstopt? Meld dit dan bij uw verhuurder en verzoek om herstel van de schade. Dit komt voor rekening van uw verhuurder. Ook gevolgschade veroorzaakt door bouwkundige gebreken is voor rekening van uw verhuurder. Een voorbeeld van gevolgschade is wanneer er gezaagd moet worden in uw laminaatvloer om een lekkage in de kruipruimte te verhelpen, of wanneer ten gevolge van een lekkage uw laminaatvloer opgebold is.

Ondeugdelijk uitgevoerd

Is de reparatie ondeugdelijk uitgevoerd, waardoor het gebrek nog steeds niet verholpen is? Laat dat dan weten aan uw verhuurder door dit schriftelijk of per e-mail te melden. Verzoek daarbij nogmaals om het gebrek te herstellen.

Wat als u tijdelijke huurverlaging heeft?

Kreeg u tijdelijke huurverlaging vanwege onderhoudsgebreken toegekend via een uitspraak van de Huurcommissie? Dan mag u de verlaagde huurprijs blijven betalen, totdat u zelf van mening bent dat de gebreken waarover de Huurcommissie heeft geoordeeld, afdoende zijn hersteld. Als uw verhuurder hier anders over denkt, dan zal hij een ‘herstelmeldingsprocedure’ moeten starten bij de Huurcommissie. De Huurcommissie oordeelt dan wie er gelijk heeft en vanaf wanneer de oorspronkelijke huurprijs weer zou moeten gelden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum8 januari 2018
onderhoud

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen