Wat is een indexeringsclausule?

Wat is een indexeringsclausule?

Huurstijging

Antwoord

Een indexeringsclausule is een bepaling in een huurovereenkomst die de jaarlijkse huurverhoging regelt. Meestal treffen we deze clausule aan in huurovereenkomsten voor woningen met een geliberaliseerde huurprijs. Daarvoor geldt namelijk niet de maximale verhoging die de minister jaarlijks vaststelt voor sociale huurwoningen, met een van overheidswege gereguleerde huurprijs.  

De meeste indexeringsclausules zijn gebaseerd op de prijsindexcijfers zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vastgesteld. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling:
 
“Indien het gehuurde zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs betreft:

  • vindt de jaarlijkse huurprijswijziging plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).";
  • wordt de gewijzigde huurprijs berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de vierde kalendermaand die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de zestiende kalendermaand die ligt voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.”

Dit lijkt een ingewikkelde berekening. Toch kunt u eenvoudig via de website van het CBS controleren of uw verhuurder de juiste berekening heeft gemaakt om te komen tot het percentage waarmee de huur wordt verhoogd. De ervaring leert dat daar nogal eens fouten mee worden gemaakt. Met de indexeringsmodule huurprijsaanpassing op de website van het CBS kunt u direct of stapsgewijs de berekening uitvoeren. Houd wel uw huurovereenkomst (en de bijbehorende algemene bepalingen) bij de hand. U dient de juiste gegevens in te vullen. Er zijn namelijk meerdere prijsindexen. 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum21 juli 2015
geliberaliseerde huurprijs
jaarlijkse huurverhoging

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen