Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de servicekosten?

Ik ben het niet eens met de afrekening van de servicekosten. Wat kan ik doen?

Vraag

Antwoord

U kunt de verhuurder in dat geval vragen inzage te geven in alle stukken (bijvoorbeeld de rekeningen van het energie- of het schoonmaakbedrijf) die ten grondslag liggen aan de jaarlijkse afrekening van de servicekosten. Wettelijk is de verhuurder tot het geven van die inzage verplicht. Ook moet de verhuurder aangeven op welke manier hij de kosten ‘omslaat’ over de huurders (de verdeelsleutel van de servicekosten). Als u over alle onderliggende stukken en de verdeelsleutel beschikt, kunt u de afrekening zelf controleren.

Huurcommissie of kantonrechter

Leidt dit niet tot de gewenste duidelijkheid of weigert de verhuurder u inzage te geven in de stukken en/of de berekeningswijze, dan kunt u de Huurcommissie verzoeken om vast te stellen welk bedrag aan servicekosten redelijk is. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij huurder of verhuurder binnen acht weken na de verzenddatum van de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaat bij de kantonrechter. U kunt alleen terecht bij de Huurcommissie als uw huurprijs niet geliberaliseerd is. Is dat wel het geval, dan kunt u het geschil zo nodig rechtstreeks voorleggen aan de kantonrechter.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum22 juni 2009
huurcommissie
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen