Wat kan ik doen bij onderhoudsklachten?

Ik heb bij mijn verhuurder geklaagd over achterstallig onderhoud, maar hij weigert om de klachten te verhelpen. Wat kan ik doen? Kan ik de Huurcommissie inschakelen?

Vocht en schimmel

Antwoord

Komt de verhuurder zijn plicht om gebreken te verhelpen niet na, ondanks een schriftelijk verzoek hiertoe van de huurder, dan heeft de huurder verschillende mogelijkheden hem daartoe aan te zetten of zo nodig te dwingen.

Onderhoudsprocedure

Een mogelijkheid om hiermee om te gaan is het starten van een zogeheten ‘onderhoudsprocedure’ bij de Huurcommissie, die forse huurverlaging kan opleveren bij (zeer) ernstige gebreken. De door de Huurcommissie te beoordelen gebreken zijn in de categorieën A, B en C onderverdeeld.

Termijnen

De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen de gebreken daadwerkelijk te verhelpen, maar de huurverlaging is wel bedoeld om de verhuurder daartoe aan te zetten. De huurder kan dit verzoek pas zes weken na de datum waarop hij de klachten schriftelijk bij de verhuurder heeft gemeld indienen bij de Huurcommissie en moet dat uiterlijk binnen zes maanden ná die schriftelijke melding doen.

Uitspraak

De Huurcommissie kan bij gegronde klachten besluiten tot huurverlaging, die blijft gelden tot het gebrek of de gebreken zijn hersteld. Afhankelijk van de ernst van het gebrek aan de woning beslist de Huurcommissie tot welk niveau de huur wordt verlaagd. Dat kan zijn tot maximaal 20%, 30% of 40% van de huurprijs die op dit moment betaald wordt. Voor de meest extreme verlaging (tot 20%) moet de woning een gebrek of tekortkoming hebben uit categorie A, voor een verlaging tot 30% uit categorie B en voor het terugbrengen van de huur tot 40% uit categorie C. De lijsten met A-, B- en C gebreken (het 'gebrekenboek') is te vinden op de website van de Huurcommisse.

Klacht verholpen?

De huurverlaging wordt opgeheven als de verhuurder de klachten afdoende heeft verholpen en hij de Huurcommissie daarvan op de hoogte heeft gebracht. Met ingang van de maand daarop betaalt de huurder dan weer de huurprijs die gold vóór de verlaging. Zolang de huurverlaging vanwege (zeer) ernstige gebreken van kracht is, kan de huurder tegen een eventueel voorstel tot huurverhoging met succes bezwaar maken.

 

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
gebreken
huurcommissie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen