Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast door harde vloerbedekking?

Het appartement boven mij is ingericht als modelwoning voor potentiële kopers. Daartoe is het hele huis van laminaat voorzien. Als er iemand met hakken door de woning loopt, kun je dat precies horen. Volgens de verhuurder heeft het laminaat een geluidsreductie van 10 dB, wat wettelijk vereist is. Verder doet de verhuurder niets. Wat nu?

Luidruchtige bovenburen

Antwoord

Geluidsoverlast door harde vloerbedekking in de woning boven de uwe kan uw woongenot inderdaad ernstig verstoren. Om die reden staat in veel huurcontracten dat dergelijke vloerbedekking niet is toegestaan, of alleen als daarbij geluidsisolerende maatregelen worden getroffen. Die kunnen te maken hebben met de manier waarop de vloerbedekking wordt gelegd, het aanbrengen van een ondervloer en dergelijke.

Contractbepaling

Als huurders in strijd handelen met zo’n contractbepaling kan de verhuurder hen daarop wijzen en verlangen dat ze zich aan die bepaling houden. Ontbreekt een dergelijke contractsbepaling, dan kan de verhuurder de huurder aanspreken op diens ‘algemene’ wettelijke plicht om zich als een goed huurder te gedragen en dus geen geluidsoverlast te veroorzaken.

Aantoonbaar hinderlijk

Dat aan wettelijke regels zou zijn voldaan als het geluid ‘beperkt’ blijft tot een bepaald niveau is niet juist. Daarover bestaan geen wettelijke regels. Structurele geluidsoverlast die ernstig uw woongenot schaadt, kan wettelijk een gebrek zijn dat de verhuurder dient te verhelpen als u daar (schriftelijk) op aandringt. Het geluidsniveau is daarbij niet doorslaggevend; van belang is dat u aantoont dát van zeer hinderlijk geluid sprake is.

Geluidstechnisch onderzoek

Een verhuurder die zijn huurders serieus neemt zal zelf en op eigen kosten geluidstechnisch onderzoek in uw woning laten doen. Is hij daar niet toe bereid, dan kunt u op eigen kosten zelf stappen in die richting zetten. Laat u in dat geval eerst nader informeren door bijvoorbeeld de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). Zie www.nsg.nl.

Juridische stappen

Als de verhuurder niet ingaat op uw verzoek om (onderzoek naar en) beëindiging van de geluidsoverlast, kunt u juridische stappen nemen. Zolang de verhuurder eigenaar is van de woning boven u dient hij ervoor te zorgen dat u rustig kunt wonen. Komt hij die plicht niet na, dan kan hij daar zo nodig door de rechter toe worden verplicht. In zo’n procedure tegen de verhuurder moet u bewijs leveren waaruit blijkt dat de geluidsoverlast structureel is en u ernstig in uw woongenot schaadt.

Schakel advocaat in

Procedeer bij de rechter bij voorkeur met steun van een advocaat. Dit is niet verplicht, maar wel zeer aan te bevelen. Bedenk dat een advocaat voor u als ‘leek’ – hoe goed u ook op de hoogte bent – een belangrijke meerwaarde kan zijn en besef dat de tegenpartij vrijwel zeker ook met een advocaat zal werken.

Eigenaar-bewoner of VvE

Als de woning boven u is verkocht, kunt u de verhuurder in principe niet meer op de geluidsoverlast aanspreken. U kunt dan alleen nog rechtstreeks procederen tegen de eigenaar-bewoner(s) boven u. Is er sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE), dan kan de verhuurder - als VvE-lid - wel optreden tegen de overlast die door de eigenaar-bewoner(s) wordt veroorzaakt. U kunt er bij uw verhuurder dan op aandringen dat hij dit probleem in de VvE-vergadering aan de orde stelt.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 april 2012
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen