Wat kun je doen aan burenoverlast?

Mijn buren veroorzaken overlast. Wat kan ik daaraan doen?

Overvolle vuilnisbakken

Antwoord

Om die vraag te beantwoorden is het allereerst nodig onderscheid te maken tussen 'overlast' en 'extreme overlast'. Bij overlast gaat het meestal om geluidsoverlast, maar het kan ook gaan om de vuilnisbak van de buren die voor jouw deur wordt gezet, om fietsen die in de weg staan op de galerij, het droppen van vuilnis op straat op dagen dat er geen vuilnis wordt opgehaald, enzovoort. Allemaal zaken die je over het algemeen goed kunt oplossen door iemand daarop aan te spreken.

Extreme overlast

Bij extreme overlast gaat het om een opeenhoping van dit soort problemen en lukt het niet of niet meer om de overlastgevers aan te spreken op hun gedrag. Als het u zelf niet lukt een einde te maken aan de overlast die uw buurman veroorzaakt en het probleem is acuut, bel dan de politie. Ook als de overlast structureel is, dus zich steeds weer voordoet, is het goed de politie te bellen. Wordt de overlast veroorzaakt door een huurder, dan kan diens verhuurder in actie komen. U kunt dus aan de verhuurder vragen op te treden. Vervolgens of tegelijkertijd kan dan nog contact worden gelegd met andere instanties. Denk met name aan de politie (wijkagent). Uiteindelijk kan de verhuurder de rechter vragen om ontbinding van het huurcontract van de overlastgevers.

Lik op stuk

Veel verhuurders gaan samen met hun huurders het gevecht aan tegen burenoverlast. Verhuurders zijn aan te spreken op ernstige overlast, omdat zij moeten zorgen voor ongestoord woongenot van hun huurders. Voor de aanpak van extreme overlast is vaak een harde lik-op-stukbenadering nodig. Uiteindelijk dient er niet te worden geschroomd om het huurcontract van huurders die bij herhaling ernstige overlast veroorzaken via de rechter te laten ontbinden.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum12 januari 2007
overlast

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen