Wat kunnen we doen tegen schotelantennes?

In ons complex is beroering ontstaan door een schotelantenne van een huurder. Veel bewoners betreuren al dat dit aan de balkonzijde gebeurt, maar nu gebeurt het ook aan de galerijkant. Volgens de corporatie valt de plaatsing onder vrije nieuwsgaring als er op geen andere wijze ontvangst te krijgen is. Een andere vestiging van de corporatie meldt in een bewonersbrochure echter dat schotels aan de galerijzijde niet mogen. Wij als bewonerscommissie hebben deze bepaling niet in onze spelregels, maar die willen we alsnog. Kan dat? Kunnen wij de bewoner verzoeken de schotel te verwijderen? Is het mogelijk de verhuurder te dwingen maatregelen te nemen tegen de plaatsing? En mogen op een galerij wel privézaken als fietsen en schotels staan?

schotelantenne

Antwoord

De huurder heeft voor de plaatsing van de schotel aan de galerijkant van het complex blijkbaar toestemming gekregen van de corporatie. Het is in principe een kwestie tussen huurder en verhuurder, waar u als bewonerscommissie of overige huurders geen partij bij bent. U kunt de huurder uiteraard verzoeken de schotel te verwijderen, maar afdwingen van de huurder kunt u dat niet.

Belangen van andere huurders

De corporatie moet bij het geven van toestemming aan de huurder voor plaatsing van de schotel wel rekening hebben gehouden met de belangen van de andere huurders. Die mogen door de toestemming uiteraard niet in hun belangen zijn geschaad. Dat zou het geval kunnen zijn als de buren door de omvang van de schotel nauwelijks meer naar buiten kunnen kijken, maar bijvoorbeeld ook als de antenne een obstakel vormt op de galerij. De veiligheid van bewoners, bijvoorbeeld om in geval van brand of andere calamiteiten het complex te kunnen ontvluchten, mag natuurlijk nooit in het geding zijn. Als de bewonerscommissie meent dat de corporatie niet zorgvuldig is geweest bij het geven van toestemming voor de antenne, moet ze dat de verhuurder zeker (schriftelijk) laten weten en op overleg daarover aandringen.

Overleg met de corporatie over richtlijnen

Als de bewonerscommissie de ‘spelregels’, oftewel de algemene voorwaarden, wil veranderen, is het verstandig ook daarover in overleg te gaan met de corporatie. De huurder met de schotel is in principe niet gebonden aan een eventuele nieuwe voorwaarde die zou inhouden dat plaatsing van een schotel aan de galerijzijde niet is toegestaan. De toestemming is tenslotte al verleend. U kunt de corporatie wijzen op het beleid van de andere vestiging, waarin een verbod op schotelantennes aan de galerijkant bestaat. Maar zoals u al aangeeft geldt dat niet voor uw complex. Mogelijk helpt de brochure wel om met de corporatie te komen tot duidelijke(r) richtlijnen over de mogelijkheden van huurders om een schotelantenne te plaatsen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum7 december 2010
huurdersorganisatie
zelf aangebrachte veranderingen

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen