Wat is een redelijke huurverhoging na woningverbetering?

Ik ben op zoek naar een overzicht van normbedragen voor huurverhoging vanwege woningverbetering, zoals het plaatsen van een (betere) cv-ketel. In het door mij bij de Woonbond bestelde modelcontract groot-onderhoud met geriefsverbetering zijn daarvoor echter geen bedragen ingevuld. Wat heb ik daar dan aan? Kunt u mij alsnog aan een overzicht van normbedragen helpen?

Binary Data Huurverhoging

Antwoord

Het door u bestelde modelcontract voor het maken van schriftelijke afspraken over groot-onderhoud en geriefsverbetering(en), inclusief eventuele huurverhoging voor verbetering(en), meldt juist met opzet geen vooringevulde bedragen voor de huurverhoging, zodat huurder en verhuurder die in onderling overleg zelf kunnen bepalen.

Het zou naar onze mening onwenselijk zijn als u aan een voorgedrukte huurverhoging 'vast zou zitten', terwijl u in overleg met de verhuurder bijvoorbeeld tot een lager bedrag bent gekomen. Dat laatste zou u dan toch in het modelcontract moeten kunnen opnemen. Een dergelijk 'onderhandelingsresultaat' wil de Woonbond uiteraard niet in de weg zitten.

Geen wettelijke normbedragen

Natuurlijk kan het ook zijn dat de verhuurder meer huurverhoging wil dan een eventueel door ons al ingevuld bedrag. Helaas is het niet mogelijk al bij voorbaat aan te geven wat de huurverhoging mag zijn na bepaalde vormen van woningverbetering. Wettelijke normbedragen daarvoor zijn er namelijk niet; derhalve kunnen wij die ook niet alvast voor u vaststellen of invullen.

Eigen richtlijnen

Verhuurders hanteren voor huurverhoging na woningverbetering in de praktijk vaak hun eigen richtlijnen, bijvoorbeeld als het gaat om afschrijvingstermijnen. In principe is de huurverhoging na woningverbetering tussen u en de verhuurder 'vrij overeen te komen'. Helemaal geen huurverhoging is daarbij natuurlijk altijd toegestaan.

In redelijke verhouding tot investering

De wettelijke regel voor een redelijke huurverhoging na woningverbetering of renovatie - dat mag dus niet na onderhoudswerkzaamheden! - is te vinden in artikel 7:255 Burgerlijk Wetboek. Daar staat dat de voor de verbetering voorgestelde huurverhoging in redelijke verhouding moet staan tot de kosten die de verhuurder voor het aanbrengen van de verbetering moet maken.

Uitspraak Huurcommissie

Worden huurder en verhuurder het niet eens over de bij een verbetering behorende tussentijdse huurverhoging, dan kan de Huurcommissie worden gevraagd uitspraak te doen over wat een redelijke huurverhoging is. Dat kan tot drie maanden nadat de verbetering is aangebracht. Over de wijze waarop de Huurcommissie een dergelijke huurverhoging toetst, leest u meer op www.huurcommissie.nl. Onder de knop 'downloads' treft u onder meer de brochure 'Woningverbetering en huurprijs' aan.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum11 mei 2010
huurcommissie
huurverhoging na woningverbetering

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen