Wat is er veranderd in het puntenstelsel?

Wat is er op 1 oktober 2015 veranderd in het puntenstelsel voor zelfstandige woonruimte?

Puntentelling aangepast

Antwoord

Het puntenstelsel (officieel: woningwaarderingsstelsel) is op 1 oktober 2015 tamelijk ingrijpend veranderd. De belangrijkste wijziging is de invoering van de WOZ-waarde (de waarde van een woning zoals de gemeente die heeft vastgesteld) in de puntentelling.

De WOZ-waarde telt voor ongeveer een kwart mee. Met de invoering van de WOZ-waarde wil het kabinet de 'consumentenvoorkeur' beter tot uitdrukking laten komen in de woningwaardering. Voor regio's met hoge WOZ-waarden betekent dit dat de maximaal toegestane huur omhoog kan gaan.  Voor regio's met lage WOZ-waarden daarentegen kan de maximaal toegestane huur dalen. 

De manier waarop de WOZ-waarde meetelt in de puntentelling is tamelijk omslachtig. De WOZ-waarde telt voor de helft mee op basis van de absolute waarde (het aantal euro's) en voor de andere helft op basis van de WOZ-waarde per m2. Dit leidt tot de volgende formule:

  • 1 punt voor elke € 7.900,- van de WOZ-waarde
  • 1 punt voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte en vervolgens gedeeld door 120.

Voorbeeld

Een woning van 100 m2 met een WOZ-waarde van € 200.000,-

  • € 200.000 / € 7.900 = 25,31 punten
  • € 200.000 / 100 / € 120 =  16,66 punten

Opgeteld kom dat neer op 41.97 punten. Afgerond op hele punten is het aantal punten voor de WOZ-waarde 42 punten.

Wat is er verdwenen?

De punten voor WOZ-waarde zijn in de plaats gekomen van punten voor de woonvorm, de woonomgeving, de aftrekpunten voor hinderlijke situaties en de 'Donnerpunten' (de 15 of 25 extra punten die werden toegekend aan woningen in 140 gemeenten met woningschaarste).

Alleen zelfstandige woonruimte

Er zijn drie verschillende ‘puntenstelsels’ voor huurprijzen van woonruimte. Eén voor zelfstandige woonruimte, één voor onzelfstandige woonruimte (kamers) en één voor woonwagens en standplaatsen. De wijziging per 1 oktober 2015 geldt alleen voor zelfstandige woonruimten. De puntentellingen voor onzelfstandige woonruimte en woonwagens/standplaatsen zijn niet gewijzigd.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum13 augustus 2015
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen