Wat wordt mijn huurverhoging?

Ik heb me de afgelopen jaren blauw betaald aan huurverhogingen. Helaas komt er in juli alweer een nieuwe huurverhoging aan. Wat wordt mijn huurverhoging in 2020?

Bezwaar maken kan lonen

Antwoord

De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd. Meer dan dit maximum mag uw verhuurder niet vragen, minder natuurlijk wel. Dit jaar zijn de maximumpercentages 5,1% (voor lage inkomens) en 6,6% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger. Welk percentage voor u geldt, hangt af van het inkomen dat uw huishouden twee jaar geleden had (in 2018 dus). Het gaat dan om uw 'verzamelinkomen', opgeteld bij het 'verzamelinkomen' van eventuele huisgenoten.

5,1%

Dit is het maximumpercentage dat verhuurders mogen vragen aan huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot en met €43.574,-. Speciaal voor woningcorporaties heeft de overheid extra regels ingesteld.  Hun totale opbrengst uit de verhuur van woningen mag dit jaar stijgen met maximaal 2,6%. Dit zorgt ervoor dat corporaties niet bij al hun huurders 5,1% huurverhoging kunnen ophalen. Voor commerciële verhuurders geldt deze rem op de huurverhoging niet.

6,6%

Dit mogen verhuurders maximaal vragen aan huishoudens met een inkomen van meer dan €43.574,-. Aan deze groep huurders mogen verhuurders dus 1,5% méér vragen dan aan huurders onder de inkomensgrens. Maar dat zijn ze niet verplicht, ze mogen ook minder vragen.

Vraagt uw verhuurder méér dan 5,1%?

Wil uw verhuurder méér huurverhoging van u hebben dan 5,1%? Dan is hij wettelijk verplicht om - samen met de brief waarin hij de huurverhoging aankondigt - een verklaring van de Belastingdienst op te sturen. Uit die verklaring moet blijken dat uw inkomen (in 2018) inderdaad hoger was dan €43.574,-

Uitzonderingen op extra huurverhoging

Huishoudens met vier of meer personen en met één of meer AOW-gerechtigden hoeven geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging te betalen. Voor hen is de maximale huurverhoging 5,1%, ongeacht hun inkomen.

Wie het inkomen in 2019 heeft zien dalen tot onder de inkomensgrens kan met succes bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke opslag. Dat geldt ook voor wie kan aantonen dat het huishouden (op 1 juli 2020) uit 4 of meer personen bestaat. Verder kunnen ook chronisch zieken en gehandicapten soms met succes bezwaar maken.

Niet voor geliberaliseerde contracten

Let op: de overheidsregels voor de huurverhoging gelden alléén voor huurders van (een zelfstandige huurwoning) met een gereguleerd huurcontract. Heeft u een geliberaliseerd contract? Dan bepaalt de inhoud van dit contract wat de jaarlijkse huurverhoging wordt. Weet u niet of u geliberaliseerd huurt? Check het met Huur ik geliberaliseerd. Weet u zeker dat u een geliberaliseerd contract heeft? Lees Wat is de huurverhoging in de vrije sector?

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum1 april 2019
jaarlijkse huurverhoging

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen