Wat wordt mijn huurverhoging?

Ik heb me de afgelopen jaren blauw betaald aan huurverhogingen. Helaas komt er in juli alweer een nieuwe huurverhoging aan. Wat wordt mijn huurverhoging in 2018?

Bezwaar maken kan lonen

Antwoord

De overheid stelt ieder jaar maximumpercentages vast waarmee de huur van sociale (gereguleerde) woningen mag worden verhoogd. Meer dan dit maximum mag uw verhuurder niet vragen, minder natuurlijk wel. Dit jaar zijn de maximumpercentages 3.9% (voor lage inkomens),  en 5.4% voor huishoudens met een middeninkomen of hoger. Welk percentage voor u geldt, hangt af van het inkomen dat uw huishouden twee jaar geleden had. Het gaat dan om uw 'verzamelinkomen', opgeteld bij het 'verzamelinkomen' van eventuele huisgenoten.

3,9%

Dit is het maximumpercentage dat verhuurders mogen vragen aan huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot €41.056,-. Speciaal voor woningcorporaties heeft de overheid extra regels ingesteld.  Hun totale opbrengst uit de verhuur van woningen mag dit jaar stijgen met maximaal 1 % boven inflatie. Dit zorgt ervoor dat corporaties niet bij al hun huurders 3.9% huurverhoging kunnen ophalen. Voor commerciële verhuurders geldt deze rem op de huurverhoging niet.

5,4%

Dit mogen verhuurders maximaal vragen aan huishoudens met een inkomen vanaf €41.056,-. Aan deze groep huurders mogen verhuurders dus 1,5% méér vragen dan aan huurders onder de inkomensgrens. Maar dat zijn ze niet verplicht, ze mogen ook minder vragen.

Vraagt uw verhuurder méér dan 3.9%?

Wil uw verhuurder méér huurverhoging van u hebben dan 3.9 %? Dan is hij wettelijk verplicht om - samen met de brief waarin hij de huurverhoging aankondigt - een verklaring van de Belastingdienst op te sturen. Uit die verklaring moet blijken dat uw inkomen (in 2016) inderdaad hoger was dan €41.056,-.

Uitzonderingen op extra huurverhoging

Sinds 2017 hoeven AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging meer te betalen. Wie het inkomen in 2017 heeft zien dalen tot onder de inkomensgrens kan ook met succes bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke opslag. Ook chronisch zieken en gehandicapten kunnen soms met succes bezwaar maken.

Niet voor geliberaliseerde contracten

Let op: de overheidsregels voor de huurverhoging gelden alléén voor huurders van (een zelfstandige huurwoning) met een gereguleerd huurcontract. Heeft u een geliberaliseerd contract? Dan bepaalt de inhoud van dit contract wat de jaarlijkse huurverhoging wordt. Weet u niet of u geliberaliseerd huurt? Check het met Huur ik geliberaliseerd. Weet u zeker dat u een geliberaliseerd contract heeft? Lees Wat is de huurverhoging in de vrije sector?

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum25 januari 2018
huurverhoging 2018

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur

 

Check huurverhoging

Check of u met succes bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging van 2018.

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen