Welk onderhoud is voor eigen rekening?

Zijn er voor mij als huurder ook onderhoudskosten voor mijn eigen rekening?

Onderhoud

Antwoord

Er zijn onderhoudskosten voor uw eigen rekening, maar dat blijft beperkt tot de zogenaamde ‘kleine herstellingen’. Welke dat zijn staat in een wettelijke regeling die het ‘Besluit kleine herstellingen’ heet. Verhuurders mogen het daarin staande overzicht van het ‘huurdersonderhoud’ niet naar eigen inzicht aanvullen in bijvoorbeeld het huurcontract of in een ‘onderhouds-ABC’. Van de wettelijke onderhoudsverdeling mag namelijk niet in het nadeel van de huurder worden afgeweken. Blijkt uit het huurcontract dat de huurder toch meer onderhoud moet doen dan de kleine herstellingen, dan is die bepaling niet geldig.

Geen noemenswaardige kosten

Verder mogen bepaalde kleine herstellingen geen ‘noemenswaardige’ kosten met zich meebrengen (bijvoorbeeld het repareren van kranen, sloten en roosters), moet bij een aantal de plaats of installatie waar(aan) het herstelwerk nodig is voor de huurder bereikbaar zijn (bijvoorbeeld bij het ramen lappen of schoonmaken van de goten) en/of moet de kleine herstelling onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen (bijvoorbeeld bij technische installaties als de verwarming). Is er in die gevallen sprake van noemenswaardige kosten, onbereikbare plaatsen of vereiste technische kennis, dan komt de kleine herstelling toch voor rekening van de verhuurder. Doet de verhuurder het klusje vervolgens niet, dan moet de huurder hem daartoe schriftelijk sommeren, zoals bij andere onderhoudsgebreken. 

In de bijlage vindt u het overzicht van kleine herstellingen die voor rekening van de huurder zijn.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum16 juli 2015
onderhoud

Verder advies nodig?

Bel de Huurderslijn
020-5517755

  • Persoonlijk & actueel advies voor leden
  • ma t/m do: 10 - 13 uur
    dinsdag ook 18.30 - 20 uur
Bijlage

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen