Welke huurverhoging is mogelijk na woningverbetering?

"Graag zou ik van u vernemen of er richtlijnen zijn voor een huurverhoging bij het aanbrengen van voorzieningen of dat iedere verhuurder dit naar eigen inzicht kan bepalen. En dan bedoel ik bijvoorbeeld ook de termijn waarbinnen zij dit terugverdiend willen hebben. Ik vind namelijk dat zij gerust kunnen vermelden welke investering zij gaan doen waar die huurverhoging tegenover staat. Dan hebben wij in ieder geval enig idee van de redelijkheid van dit bedrag. Nu tasten wij volledig in het duister."

Plaatsen radiator

Antwoord

De verhuurder is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat de tussentijdse huurverhoging die hij voorstelt vanwege verbeteringen in of aan de woning ‘in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten van deze ingrepen, veranderingen of toevoegingen’. Aldus artikel 7:255 Burgerlijk Wetboek (BW).

In uw geval gaat het blijkbaar om het aanleggen van centrale verwarming in plaats van gaskachels en het plaatsen van een betere badkamer dan die de huurder zelf provisorisch heeft aangebracht, tegen een tussentijdse huurverhoging van € 140 per maand.

Huurverhoging inzichtelijk maken

Dit betekent dat u de verhuurder, als die ongemotiveerd heeft meegedeeld met welk bedrag de huur wordt verhoogd, terecht kunt vragen hoe hij op basis van de investeringskosten tot de voorgestelde huurverhoging is gekomen. De verhuurder dient dat transparant te maken, anders kunt u niet nagaan of de voorgestelde huurverhoging naar uw mening redelijk is. Wettelijk verplicht is die inzage niet, maar het spreekt vanzelf dat de verhuurder die geeft.

Kosten verbeteringen gedeeld door levensduur

Een redelijke huurverhoging komt globaal neer op de kosten van het aanbrengen van de verbeteringen (aanschafkosten, arbeidsloon, financieringskosten, etc.), gedeeld door de reële levensduur in jaren van de verbeteringen. Het hieruit voortvloeiende bedrag dient te worden gedeeld door twaalf om tot een huurverhoging per maand te komen. In deze berekening is sprake van de wettelijk vereiste relatie tussen de investeringskosten en de huurverhoging. 

Huurverhoging laten toetsen

De huurder heeft de mogelijkheid om de door de verhuurder verlangde huurverhoging te laten toetsen door de Huurcommissie. Dat is aan te raden als u de voorgestelde huurverhoging onredelijk hoog vindt of als de verhuurder niet of onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe hij tot het bedrag is gekomen. De Huurcommissie bepaalt vervolgens of de hoogte van de huurverhoging redelijk is en zo niet, wat dan wel een redelijk bedrag is. Het maakt niet uit dat u akkoord heeft moeten gaan met de betwiste huurverhoging omdat de verbeteringen anders niet door zouden zijn gegaan.

Een dergelijk verzoek aan de Huurcommissie kan worden gedaan tot drie maanden nadat de verbeteringen zijn aangebracht.​

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum14 juli 2015
huurcommissie
huurverhoging na woningverbetering

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen