Welke servicekosten mogen aan mij worden berekend?

Wat zijn servicekosten en welke mogen er aan mij worden berekend?

Schoonmaken dakgoot

Antwoord

Servicekosten zijn kosten die de verhuurder in rekening mag brengen voor diensten en leveringen aan de huurders. Als de verhuurder de rekeningen voorschiet voor gas, water en elektra, de woon­ruimte heeft gemeubi­leerd, onderhoud doet dat wettelijk voor rekening van de huurder is of het trappen­huis schoonmaakt, mag hij de kosten van deze service aan de huurder doorberekenen. De service moet wel met de huurder(s) zijn afgesproken en de kosten moeten werkelijk gemaakt en redelijk zijn.

De verhuurder mag alleen servicekosten in rekening brengen voor leveringen en diensten die hij zelf betaalt en daarna - via voorschotten en een afrekening - verrekent met de huurder(s). De meest voorkomende servicekosten zijn:

 • gas, water en elektra;
 • onderhoud dat eigenlijk voor rekening van de huurder is (de ‘kleine herstellingen’), bijvoorbeeld ontstoppen binnenriolering, onderhoud aan geiser of boiler, schoorsteenvegen en dakgoten schoonmaken. De verhuurder mag de kosten hiervan alleen doorberekenen als de huurder deze klusjes ook zelf zou kunnen doen;
 • glasverzekering;
 • schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten;
 • kosten van de huismeester, voor zover die taken verricht die in het belang zijn van de huurder;
 • btw over service waarvoor de verhuurder ook btw heeft moeten betalen;
 • administratiekosten over de servicekosten.

Zaken waarvoor de huurder al huur betaalt, mogen niet ook nog als servicekosten in rekening worden gebracht. Dan zou er namelijk tweemaal voor hetzelfde worden betaald. Het is dus belangrijk om te weten wat onder­deel is van de kale huurprijs. Dat is in ieder geval:

 • het verhuurdersonderhoud, waaronder ook het onderhoud aan lift, hydrofoor, stortkoker en overige mechani­sche installaties;
 • aanleg van gemeenschappelijke groenvoorzieningen;
 • openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen;
 • de onroerendezaakbelasting (ozb);
 • de premie voor de opstalverzekering;
 • beheer‑ en administratiekosten van de woonruimte;
 • de kosten van de huismeester, voor zover diens taken in het belang zijn van de verhuur­der.

De afrekening van de servicekosten kunt u door de Huurcommissie op juistheid laten toetsen als er tussen u en de verhuurder een geschil is over de hoogte van één of meerdere servicekostenposten.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum7 januari 2009
servicekosten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen