Zijn er nadelen aan een mondelinge huurovereenkomst?

Binnenkort kan ik een etage gaan huren. De eigenaar weet nog niet of hij de huurovereenkomst op papier wil zetten. Volgens hem zitten er zowel voor hem als voor mij voordelen aan vast als wij de afspraken uitsluitend mondeling maken. Ik denk dat er vooral voordelen voor hem aan vast zitten. Kunt u mij vertellen wat de voor- en nadelen zijn?

Antwoord

Voordelen schriftelijke overeenkomst

De huurder heeft een duidelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat er sprake is van een huurovereenkomst. Er bestaat duidelijkheid over de rechten en plichten van huurder en verhuurder, zoals de hoogte van de huur, wat er wordt gehuurd, enzovoorts. Een goede schriftelijke huurovereenkomst, waarin redelijke afspraken staan over de wederzijdse rechten en plichten, geniet de voorkeur boven een mondelinge huurovereenkomst. Ook voor het aanvragen van huurtoeslag en studiefinanciering en het inschrijven bij de gemeentelijke basisregistratie personen wordt gevraagd naar schriftelijk bewijs van de huurovereenkomst.

Nadelen schriftelijke overeenkomst

Vaak bepaalt de verhuurder eenzijdig de inhoud van het huurcontract. Dit betekent dat er allerlei bepalingen in kunnen staan die in het nadeel zijn van de huurder. Onredelijke bepalingen zijn volgens de wet weliswaar ongeldig, maar toch kan een verhuurder in een huurcontract proberen een aantal zaken in zijn voordeel te regelen. Een voorbeeld van zo’n onredelijke bepaling is: ‘na opzegging door de verhuurder is de huurder verplicht het gehuurde, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontruimen’. Deze bepaling is onredelijk omdat de verhuurder dan zelf voor rechter speelt, en dat mag niet. Als een huurcontract onredelijke bepalingen bevat, is het verstandig daarover juridisch advies te vragen.

Voordelen mondelinge huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurder veel moeilijker met onredelijke bepalingen opzadelen. Voor contracten na 1 augustus 2003, waarbij bij aanvang bewoning géén opnamestaat is opgemaakt door de verhuurder, geldt bij beëindiging van het huurcontract  dat u de woning mag opleveren zoals deze is. Als de verhuurder het hier niet mee eens is, dan moet de verhuurder bewijzen dat de woning in betere staat was bij het begin van het contract.

Nadelen mondelinge huurovereenkomst

De huurder kan moeilijker bewijzen dat er een huurovereenkomst is en wat hij precies heeft gehuurd (hoort de zolder nu wel of niet bij het gehuurde?). De huurder zal zich bij het aangaan van de huurovereenkomst van getuigen moeten verzekeren en de kwitanties van zijn huurbetalingen goed moeten bewaren. Dit kan voor problemen zorgen bij het aanvragen van bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, of inschrijving bij de gemeentelijke Basisregistratie Personen.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op jouw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kun je (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum20 juli 2015
huurcontract

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen