Zitten wij aan de huurverhoging wegens renovatie vast?

Onze verhuurder wil individuele cv aanbrengen tegen huurverhoging. Stel dat wij akkoord gaan met bijvoorbeeld € 75 per maand. Kunnen we daar later dan nog op terugkomen? Of geldt: u bent akkoord gegaan, dus het is redelijk? En wat zijn de termijnen om de huurverhoging te laten toetsen?

Radiator met eurobiljetten

Antwoord

U kunt de tussentijdse huurverhoging wegens renovatie of verbetering (dit betreft dus niet de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli) achteraf laten toetsen, ook al bent u vooraf akkoord gegaan met een bepaald bedrag. Daar wordt de huurder tenslotte meestal toe gedwongen, omdat hij de verbetering anders niet krijgt. Toetsing achteraf is ook logisch, omdat pas dan de werkelijk gemaakte kosten van de investering bekend zijn.

Huurcommissie

Toetsing van de huurverhoging achteraf is voor huurders met een niet-geliberaliseerde huurprijs het makkelijkst, namelijk via de Huurcommissie. Dat kan tot drie maanden nadat de verbetering is aangebracht. De maximaal toegestane huur op grond van het aantal punten van de woning geldt daarbij als plafond, waarboven de huur na de verhoging wegens renovatie hoe dan ook niet uit mag komen. De Huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurverhoging aan de hand van het kostenplaatje dat de verhuurder daarvoor aan de Huurcommissie moet leveren. Tot acht weken na de uitspraak van de Huurcommissie bestaat de mogelijkheid voor huurder of verhuurder om de rechter te laten oordelen over de huurverhoging.

Rechter

De toetsing door de Huurcommissie geldt niet voor huurders met een geliberaliseerde huurprijs. Daarop bestaat één uitzondering: als in het (geliberaliseerde) huurcontract of op een andere manier tussen huurder en verhuurder is afgesproken dat de Huurcommissie in een (huurprijs)geschil als dit om advies kan worden gevraagd. Als zo’n afspraak niet is gemaakt, hebben huurders met een gelberaliseerd contract het dus een stuk lastiger. De rechter zal moeten beslissen in geval van een blijvend geschil over de hoogte van de tussentijdse huurverhoging.

Redelijke verhouding

Wel geldt ook bij geliberaliseerde huurders dat de huurverhoging in redelijke verhouding moet staan tot de gemaakte kosten voor de renovatie of verbetering. Als de huurders menen dat de huurverhoging niet redelijk is, zouden ze kunnen weigeren die te betalen. De verhuurder zal dan zeer waarschijnlijk een gerechtelijke procedure starten wegens huurachterstand. De kern van de zaak - wat is een redelijke huurverhoging voor de verbetering – raakt dan meestal ondergesneeuwd in (de dreiging van) deze procedure.

Bewijs

Beter is daarom de huurverhoging, onder protest, te betalen en vervolgens aan te tonen dat die onredelijk hoog is en welk bedrag wél redelijk is. Daarvoor is uiteraard bewijs nodig, dat op alle mogelijke manieren mag worden verzameld. Als de verhuurder naar aanleiding daarvan nog niet bereid is de huurverhoging aan te passen, kan de huurder de rechter inschakelen om die de hoogte van de huurverhoging te laten vaststellen. Omdat de betwiste huurverhoging in de tussentijd wordt betaald, is er geen sprake van oplopende huurachterstand. Als de rechter de huurverhoging heeft vastgesteld, kan het eventueel te veel aan huurverhoging betaalde worden terugbetaald of verrekend.

Informatie uit deze vraagbaak kan verouderen of niet van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Voor een actueel en persoonlijk advies kunt u (lid worden en) bellen met de Huurderslijn.

publicatiedatum29 juni 2011
huurverhoging na woningverbetering
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen