Wetsvoorstel inkomensgrenzen sociale huur

8 juli 2019

Het kabinet kwam met een wetsvoorstel om de toegang tot de sociale huur én de inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens in de sociale huursector te veranderen. 

Het wetsvoorstel is naar de Tweede Kamer gestuurd. De Eerste Kamer moeten zich hier nog over buigen. De Woonbond zet de voorgestelde wijzigingen voor u op een rijtje.

Toegang tot sociale huur

Twee inkomensgrenzen

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment wordt er geen onderscheid gemaakt in type huishouden. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen lager zijn dan €43.574,-. Daarnaast geldt dat woningcorporaties minimaal 80% van hun leegkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen dat lager is dan €39.055,-. (Prijspeil 2020). 

Grenzen omlaag

In het wetsvoorstel komt de 10% ruimte voor inkomens tot €43.574 ,- te vervallen.  Hier gaat de grens van €39.055,- gelden. In een eerder voorstel zou dit zelfs €35.000,- worden. Gelukkig is dat voorstel uiteindelijk gesneuveld. De Woonbond heeft zich hier ook fel tegen verzet.

  wetsvoorstel nu
1 persoon €39.055,- €43.574,-
2 of meer personen €43.126,- €43.574,-

Jaarlijkse huurverhoging

Vier inkomensgrenzen

Op dit moment kunnen sociale huren ieder jaar maximaal 2,5% boven inflatie stijgen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) jaarinkomen boven de € 43.574,- is dat 4% boven inflatie. Op dit moment is er dus één grensbedrag waarboven hurende huishoudens een extra huurverhoging kunnen krijgen. In het wetsvoorstel komen er vier verschillende grenzen: twee voor eenpersoonshuishoudens en twee voor meerpersoonshuishoudens.

Grote huursprongen

In het wetsvoorstel gaat de jaarlijkse huurverhoging er anders uitzien. Huurders met middeninkomens kunnen een huurverhoging tegemoet zien van 50 of 100 euro per maand. Bij welk inkomen krijgt u met de huurstijging van €50,- per maand te maken? En bij welk inkomen kan uw huur met €100,- per maand omhoog? 

50 euro per maand 

Uw huur kan met 50 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft tussen de €45.938 en €55.000
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft tussen de €53.126 en €74.000

100 euro per maand

Uw huur kan met 100 euro per maand omhoog als u:

  • Alleenwonend bent en een jaarinkomen heeft dat hoger is dan €55.500
  • Medebewoner(s) hebt en een gezamenlijk jaarinkomen heeft van meer dan €74.000

Deze extra huurverhogingen kunnen ieder jaar worden herhaald en tot boven de sociale huurgrens worden doorgezet. Als huurprijsplafond geldt de maximale huurprijs van de woning volgens het woningwaarderingsstelsel. Zeker in steden ligt de maximale huurprijs erg hoog. Zo krijgen huurders met een huurprijs die al vér boven de sociale huurgrens ligt er nog eens forse extra huurverhogingen bij.

Uitzonderingen

Op dit moment zijn AOW’ers en grote gezinnen uitgezonderd van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Hetzelfde geldt voor chronisch zieken of mensen met een handicap. In het huidige voorstel komen de uitzonderingen voor AOW’ers en grote gezinnen te vervallen. De uitzondering voor chronisch zieken en gehandicapten blijven bestaan.

Wat vindt de Woonbond?

van de nieuwe toelatingsgrenzen

De Woonbond vindt de nieuw voorgestelde grensbedragen veel te laag. Om huishoudens die nu tussen wal en schip vallen een realistische kans op een woning te bieden moeten de toelatingsgrenzen fors omhoog. Wel vindt de Woonbond het logisch om een onderscheid te maken naar huishoudtype. Een gezin dat kinderen moet onderhouden heeft minder geld over om aan wonen te besteden dan een eenpersoonshuishouden met precies hetzelfde inkomen. Wij willen dat er drie categorieën komen: eenpersoons, tweepersoons en gezinshuishoudens.

van de huurverhogingsplannen

De Woonbond is principieel tegen inkomensafhankelijke huurverhoging. Inkomenspolitiek hoort bij de overheid te liggen, niet bij de verhuurder.  Maar omdat er al een inkomensafhankelijke huurverhoging bestaat, willen we wel meepraten over hoe die beter kan.

  • In het wetsvoorstel liggen de grenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging hoger dan nu. Maar volgens de Woonbond zijn ze niet hoog genoeg. Ook in dit nieuwe plan worden huishoudens (zeker gezinnen) veel te snel als ‘scheefhuurder’ gezien.
  • De Woonbond vindt de huurverhogingssprongen veel te groot. Plotselinge huurstijgingen van 50 of 100 euro per maand stelt huishoudens met middeninkomens voor grote financiële problemen.
  • De Woonbond heeft grote zorgen over particuliere aanbieders van sociale huurwoningen. Zij kunnen deze nieuwe wet aangrijpen om de huurprijzen van zittende huurders ver boven de sociale huurgrens te laten stijgen.

Wat kunt u doen?

Doe een melding op ons Meldpunt Huuralarm. Deze verhalen gebruiken wij om de Tweede en Eeerste Kamer te overtuigen.

beschikbaarheid
betaalbaarheid
kabinetsbeleid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen