Short stay

1 juli 2015
Jonge vrouw in Amsterdam

In veel steden worden woningen voor korte periodes verhuurd aan buitenlandse werknemers (expats) en studenten of anderen die met spoed woonruimte nodig hebben. Vaak gebeurt dit onder de naam 'short stay'. In zulke huurcontracten wordt huurbescherming meestal uitgesloten, wat niet wil zeggen dat de huurder geen huurrechten heeft. 
Vaak gelden bij short stay all-in-prijzen, waarbij er geen onderscheid tussen de huurprijs en het voorschot servicekosten wordt gemaakt. Als er wel onderscheid is gemaakt, zijn de servicekosten vaak hoog, omdat service als internet, meubilering, maar ook inboedel van bedlakens tot bestek, vaak tot de ‘service’ worden gerekend.

Wanneer mag het?

Het gaat om situaties die er in de kern op neerkomen dat het niet redelijk is dat de huurder zich in een dergelijke situatie op huur(prijs)bescherming zou beroepen. Meestal wordt er (juridisch) een huurcontract dat 'naar zijn aard van korte duur is' aan ten grondslag gelegd. Er is dus geen sprake van huur(prijs)bescherming.

Short stay wordt bijvoorbeeld toegepast om aan (buitenlandse) studenten een modern en compleet ingerichte woonruimte te verhuren voor een periode van gemiddeld een half jaar tot een jaar.  Dat kan in verband met een kortdurend studie- of onderzoeksprogramma, een uitwisseling van studenten en dergelijke, waarbij deze studenten in diezelfde woonruimte meestal direct door een volgende lichting worden opgevolgd. De zogenoemde 'studentenhotels' baseren de verhuur van kamers vaak op short stay.

Ook bij short stay komen verhuurders lang niet altijd weg met het (gewenste) ontbreken van huur(prijs)bescherming. Bekend zijn gerechtelijke uitspraken waarin rechters de huurder die bescherming toch toekennen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. De rechter wijst er dan bijvoorbeeld op dat de verhuurder een campuscontract had kunnen aangaan om de huur (ook) op de gewenste tijd en manier te kunnen beëindigen en dat de verhuurder zijn hand heeft overspeeld door, in strijd met de feiten van het concrete geval, te stellen dat het zou gaan om een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is.

huurcontract
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen