Basishuur

Envelop Belastingdienst Toeslagen

De ‘basishuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de eigen bijdrage die een huurtoeslagontvanger in elk geval zelf moet bekostigen. De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. De overheid stelt jaarlijks een minimum basishuur vast, die als norm geldt voor huurtoeslagontvangers met een minimuminkomen. Wie (iets) meer verdient betaalt een hogere basishuur.

In de hoogte van de basishuur speelt het inkomen van de huurtoeslagontvanger dus een rol. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het bedrag dat het huishouden zelf moet betalen. De basishuur wordt berekend met een ingewikkelde formule die moet voorkomen dat een marginale inkomensstijging direct een veel hogere basishuur met zich meebrengt.

Minimum basishuur

In de praktijk heeft ongeveer twee derde van de huurtoeslagontvangers een inkomen dat zo laag is dat dat de minimum basishuur van toepassing is, het normbedrag dat de overheid jaarlijks op 1 januari vaststelt. Voor huishoudens die de AOW-leeftijd al bereikt hebben ligt dit normbedrag marginaal lager dan voor jongeren. 

Meer dan basishuur

Wat een huurtoeslagontvanger zelf moet bekostigen is meestal méér dan de basishuur. Alleen voor huurtoeslagontvangers in een goedkope woning blijft de eigen bijdrage tot de basishuur beperkt.

  • De meeste sociale huurwoningen hebben een huurprijs boven de kwaliteitskortingsgrens. 35% van de huurprijs tussen deze grens en de aftoppingsgrens moeten huurtoeslagontvangers zelf betalen.
  • Veel sociale huurwoningen hebben een huurprijs boven de aftoppingsgrens. 60 tot 100% van de huurprijs tussen deze grens en de huurtoeslaggrens moeten huurtoeslagontvangers zelf bekostigen.
  • Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn er zelfs sociale huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.  100% van de huurprijs boven deze grens is voor rekening van de huurtoeslagontvanger.  Voor huishoudens die nog geen toeslag kregen en met inkomensdaling te maken krijgen is het extra dramatisch als de huurprijs boven de toeslaggrens raakt. Het inkomen is dan laag genoeg voor toeslag, maar door de hoge huurprijs kan het niet meer worden aangevraagd.
huurtoeslag

Minimum basishuur 2019

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 228,62

meerpersoons
€ 228,62

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 226,80

meerpersoons
€ 224,99

  • geldt in 2019

  • wijzigt op 1-1-2020

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen