Basishuur

De ‘basishuur’ is een begrip uit de huurtoeslag. Het is de eigen bijdrage die een huurtoeslaggerechtigde hoe dan ook zelf moet bekostigen. De hoogte van de basishuur is afhankelijk van het inkomen. De overheid stelt jaarlijks een minimum basishuur vast, die als norm geldt voor huurtoeslaggerechtigden met een minimuminkomen. Wie meer verdient betaalt een hogere basishuur.

In de hoogte van de basishuur speelt het inkomen dus een rol. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger het bedrag dat het huishouden zelf moet betalen. De basishuur wordt berekend met een ingewikkelde formule die moet voorkomen dat een marginale inkomensstijging direct een veel hogere basishuur met zich meebrengt.

Minimum basishuur

In de praktijk hebben veel huurtoeslaggerechtigden een inkomen dat zo laag is dat de 'minimum basishuur' van toepassing is, het normbedrag dat de overheid jaarlijks op 1 januari vaststelt. Voor huishoudens die de AOW-leeftijd al bereikt hebben ligt dit normbedrag marginaal lager dan voor jongeren.  Voor huurders met een wat hoger inkomen die toeslag krijgen geldt dat hun basishuur honderden euro's hoger kan zijn dan de 'minimum basishuur'. 

Meer dan basishuur

Wat een huurtoeslaggerechtigde zelf moet bekostigen is meestal méér dan de basishuur. Ook zijn er steeds minder huurders met een minimuminkomen die alleen de minimum basishuur zelf betalen. Hoe kan dat?

  • Steeds meer sociale huurwoningen zijn duurder dan de kwaliteitskortingsgrens. 35% van de huurprijs tussen deze grens en de aftoppingsgrens moeten huurders zelf betalen.
  • Veel sociale huurwoningen zijn duurder dan de aftoppingsgrens. 60 tot 100% van de huurprijs tussen deze grens en de huurtoeslaggrens moeten huurders zelf betalen. 
  • Door de huurverhogingen van de afgelopen jaren zijn er ook steeds meer sociale huurwoningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens.  100% van de huurprijs boven deze grens is voor rekening van huurders zelf. 

Voor huishoudens die eerder geen toeslag nodig hadden en daarna met inkomensdaling te maken krijgen is het dramatisch als hun huurprijs boven de toeslaggrens raakt. Het inkomen is dan laag genoeg geworden voor toeslag, maar door de hoge huurprijs kan het niet meer worden aangevraagd.

huurtoeslag

Minimum basishuur 2023

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 225,54

meerpersoons
€ 225,54

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 223,72

meerpersoons
€ 221,91

  • geldt in 2023

  • wijzigt op 1-1-2024

Minimum basishuur 2022

jonger dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€237,62

meerpersoons
€ 237,62

ouder dan AOW-leeftijd

alleenstaand
€ 235,80

meerpersoons
€ 233,99

  • geldt in 2022

  • wijzigt op 1-1-2023

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen