Meteen naar de content

Modelbrieven

Heb je een geschil met je verhuurder? Of wil je iets regelen? Ga zelf aan de slag en gebruik onze gratis modelbrieven om je recht te halen.

Terugvragen waarborgsom

Is je huurcontract langer dan twee weken geleden afgelopen en heb je de borg nog niet teruggekregen? Stuur deze brief naar je verhuurder.


Verzoek om energiebesparende maatregelen

Je kunt je (particuliere) verhuurder vragen om energiebesparende maatregelen te nemen in je woning. Dit is het initiatiefrecht. Download de instructie met modelbrief.


Bezwaar WOZ-waarde

De maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel is deels afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning. Met deze modelbrief maak je bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. 


Pro forma bezwaar WOZ-waarde

Met deze modelbrief kun je het taxatieverslag van je huurwoning opvragen en/of pro forma bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je huurwoning. 


Terugvorderen contractkosten

Sleutelgeld, contractkosten, verhuurkosten, torenhoge administratiekosten: allemaal illegale manieren van verhuurders om extra geld uit je zak te kloppen. Met deze modelbrief kun je deze betaalde kosten terugvorderen. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat het bedrag is betaald.


Terugvorderen bemiddelingskosten

Bemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan huurders vragen als zij in opdracht van de verhuurder werken. Met deze modelbrief vorder je bemiddelingskosten terug. Dat kan tot uiterlijk vijf jaar nadat je de kosten gemaakt hebt. Let op: voor zelfstandige woningen is het een andere brief dan voor (een) kamer(s).


Verlengen jongerencontract

Als je een vijfjarig jongerencontract hebt en deze afloopt, kun je een tweejarige verlenging aanvragen. De wet biedt de mogelijkheid tot verlenging in onderlinge overeenstemming tussen huurder en verhuurder. Gebruik deze brief om een verlenging aan te vragen.


Eenmalige huurverlaging 2023

Sociale huurders bij woningcorporaties met een hoge huur en een laag inkomen hebben in 2023 recht op huurverlaging. Met deze modelbrief kunnen huurders die huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Zelf aanvragen is alleen nodig als je in 2021 nog geen laag inkomen had, maar inmiddels wel.