Meteen naar de content

Modelbrieven

Heb je een geschil met je verhuurder? Of wil je iets regelen? Ga zelf aan de slag en gebruik onze gratis modelbrieven om je recht te halen.

Aanvraagverzoek TTB

Huur je een woning met blokverwarming en/of een blokaansluiting voor stroom? Met deze brief kun je de verhuurder verzoeken een aanvraag te doen voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB).


Bezwaar WOZ-waarde

De maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel is deels afhankelijk van de WOZ-waarde van je woning. Met deze modelbrief maak je bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde. 


Pro forma bezwaar WOZ-waarde

Met deze modelbrief kun je het taxatieverslag van je huurwoning opvragen en/of pro forma bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van je huurwoning. 


Terugvorderen contractkosten

Sleutelgeld, contractkosten, verhuurkosten, torenhoge administratiekosten: allemaal illegale manieren van verhuurders om extra geld uit je zak te kloppen. Met deze modelbrief kun je deze betaalde kosten terugvorderen. Dit kan tot uiterlijk vijf jaar nadat het bedrag is betaald.


Terugvorderen bemiddelingskosten

Bemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan huurders vragen als zij in opdracht van de verhuurder werken. Met deze modelbrief vorder je bemiddelingskosten terug. Dat kan tot uiterlijk vijf jaar nadat je de kosten gemaakt hebt. Let op: voor zelfstandige woningen is het een andere brief dan voor (een) kamer(s).


Verlengen jongerencontract

Als je een vijfjarig jongerencontract hebt en deze afloopt, kun je een tweejarige verlenging aanvragen. De wet biedt de mogelijkheid tot verlenging in onderlinge overeenstemming tussen huurder en verhuurder. Gebruik deze brief om een verlenging aan te vragen.