Meteen naar de content

Meldpunt Jongeren & Starters

Doe een melding

Het is steeds moeilijker om een geschikte en betaalbare woning of kamer te vinden. Als je al iets kan bemachtigen, is het vaak duur, tijdelijk of wordt het geplaagd door huisjesmelkerij. De Woonbond wil met jongeren deze problemen aankaarten en zich inzetten voor oplossingen.

Dankzij meldingen heeft de Woonbond goed inzicht in de problemen die spelen. Daar spreken we politiek en beleidsmakers op aan. Ook vragen we er aandacht voor via de pers.

Met jong bedoelen we iedereen tot een jaar of 35, of die zich herkent in de woonproblemen waar vooral jongeren mee kampen.

Doe een melding