Inkomensgrens

Per 2020 zijn de 'inkomensgrenzen' voor huurtoeslag geen harde grenzen meer. Vroeger verviel je recht op huurtoeslag als je inkomen nét boven de grens raakte. Dat is nu niet meer zo. Als je inkomen een beetje hoger is (of wordt)  kun je toch nog huurtoeslag krijgen. 

Huurtoeslag voor lage inkomens blijft

Met een laag inkomen blijf je hetzelfde recht op huurtoeslag houden als voorheen. Voor alleenstaanden geldt dat bij inkomens tot ongeveer 23 duizend euro, voor stellen en gezinnen tot ongeveer 31 duizend euro.

Ook toeslag voor iets hogere inkomens

Nieuw is dat je met een iets hoger inkomen soms ook huurtoeslag kunt krijgen. Niet zoveel als huurders met een lager inkomen, maar nog steeds wel wat. Als je inkomen stijgt wordt de toeslag geleidelijk minder. Bij welk inkomen je helemaal geen huurtoeslag meer krijgt hangt af van je huurprijs en het aantal personen in je huishouden. Verder maakt het uit of je de AOW-leeftijd al bereikt hebt of juist niet. 

Jonger dan AOW-leeftijd

alleenwonend

 • Met een lager inkomen dan € 23.762 heb je meestal recht op huurtoeslag. Ook bij een relatief lage huur.
 • Heb je een hogere huur, tot € 619? Dan kun je tot € 28.950 inkomen nog (een beetje) toeslag krijgen.
 • Is je huur nog hoger, bijna € 663? Dan met een inkomen tot € 30.061
 • Is je huur bijna € 737? Dan met een inkomen tot € 31.826.
 • Boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 krijg je géén huurtoeslag. Tenzij je die toeslag vorig jaar ook al kreeg.

Voorbeeld huurtoeslag alleenwonenden
inkomen € 15.000 / huur €450 -> € 211 per maand 
inkomen € 22.000 / huur €450 -> € 67 per maand 
inkomen € 24.000 / huur €450 -> € 6 per maand  
inkomen € 24.000 / huur €615 -> € 114 per maand
inkomen € 28.000 / huur €615 ->  € 21 per maand
inkomen € 30.000 / huur €615 ->  geen toeslag
inkomen € 30.000 / huur €730 ->  € 28 per maand
inkomen € 31.000 / huur €730 ->  € 11 per maand
Ben je jonger dan 23? Dan kun je alleen huurtoeslag krijgen als je huur lager is dan € 432,51

2 personen

 • Met een lager inkomen dan € 30.931  heb je meestal recht op huurtoeslag. Ook bij een relatief lage huur.
 • Nieuw is dat er met een gezamenlijk inkomen tot € 37.761 soms ook toeslag mogelijk is. Of dat zo is hangt van je huurprijs af.
 • Boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 krijg je géén huurtoeslag. Tenzij je die toeslag vorig jaar ook al kreeg.


Voorbeeld huurtoeslag samenwonenden (2 personen)
inkomen € 23.000 / huur €450 -> € 185 per maand
inkomen € 30.000 / huur €450 ->  € 34 per maand
inkomen € 32.000 / huur €450 -> geen toeslag 
inkomen € 32.000 / huur €615 -> € 101 per maand
inkomen € 34.000 / huur €615 -> € 67 per maand
inkomen € 36.000 / huur €615 ->  € 31 per maand
Inkomen € 36.000 / huur €730 ->  € 33 per maand
Inkomen € 37.000 / huur €730 ->  € 15 per maand
Zijn jullie jonger dan 23? Dan is er alleen huurtoeslag mogelijk als de huur lager is dan € 432,51

3 of meer personen 

 • Met een lager inkomen dan € 30.931 heb je meestal recht op huurtoeslag. Ook bij een relatief lage huur. 
 • Is jullie huur bijna € 619? Dan is er toeslag mogelijk met een inkomen tot € 37.761. 

 • Is jullie huur veel hoger, bijna € 737? Dan met een inkomen tot € 39.223

 • Boven de huurtoeslaggrens van € 737,14 krijg je géén huurtoeslag. Tenzij jullie die toeslag vorig jaar ook al hadden.


Voorbeeld huurtoeslag gezinnen (3 of meer personen)
inkomen € 23.000 / huur €450 -> € 185 per maand
inkomen € 30.000 / huur €450 -> € 34 per maand 
inkomen € 32.000 / huur €450 -> geen toeslag 
inkomen € 32.000 / huur €615 -> € 101 per maand
inkomen € 34.000 / huur €615 -> € 67 per maand
inkomen € 36.000 / huur €615 ->  € 31 per maand
Inkomen € 36.000 / huur €730 ->  € 62 per maand
Inkomen € 37.000 / huur €730 ->  € 43 per maand
Is iedereen in het huishouden jonger dan 23? Dan is er alleen huurtoeslag mogelijk als de huur lager is dan € 432,51

Ouder dan AOW-leeftijd

alleenwonend

 • Met een lager inkomen dan € 24.467 is er meestal recht op huurtoeslag. Ook bij een relatief lage huur.
 • Is de huur hoger, tot € 619? Dan is er tot € 28.892 inkomen nog (een beetje) toeslag mogelijk. 
 • Is de huur nog hoger, tot € 663? Dan met een inkomen tot  € 29.840
 • Is de huur bijna € 737? Dan tot € 31.346.
 • Boven de liberalisatiegrens van € 737,14 is géén huurtoeslag mogelijk. Tenzij die toeslag vorig jaar ook al werd uitgekeerd.


Voorbeeld huurtoeslag alleenwonende ouderen
inkomen € 15.000 / huur €450 -> € 213 per maand
inkomen € 22.000 / huur €450 -> € 101 per maand 
inkomen € 24.000 / huur €450 -> € 29 per maand
inkomen € 24.000 / huur €615 -> € 136 per maand
inkomen € 28.000 / huur €615 ->  € 24 per maand
inkomen € 30.000 / huur €615 ->  geen toeslag
inkomen € 30.000 / huur €730 ->  € 24 per maand
inkomen € 31.000 / huur €730 ->  € 4 per maand

2 of meer personen

 • Met een lager gezamenlijk inkomen dan € 32.322 is er meestal recht op huurtoeslag. Ook met een relatief lage huur
 • Is de huur hoger, tot € 619? Dan is er met een inkomen tot € 37.951 nog (een beetje) toeslag mogelijk. 
 • Is de huur nog hoger, tot € 663? Dan met een  inkomen tot € 39.157
 • Is de huur bijna € 737? Dan met een inkomen tot € 41.075.


Voorbeeld  huurtoeslag voor stel met AOW
inkomen € 23.000 / huur €450 -> € 215 per maand
inkomen € 30.000 / huur €450 -> € 78 per maand
inkomen € 32.000 / huur €450 -> € 21 per maand
inkomen € 32.000 / huur €615 -> € 128 per maand
inkomen € 34.000 / huur €615 -> € 85 per maand
inkomen € 36.000 / huur €615 ->  € 42 per maand
Inkomen € 36.000 / huur €730 ->  € 89 per maand
Inkomen € 37.000 / huur €730 ->  € 66 per maand

 

Proefberekening

Wil je weten of je in 2020 huurtoeslag kunt krijgen? Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst. Als blijkt dat je recht hebt, kun je toeslag aanvragen. Je kunt ook wachten tot je zeker bent van je inkomen in 2020. Aanvragen van huurtoeslag over 2020 kan tot 1 september 2021. 
huurtoeslag
jaarlijkse huurverhoging

Inkomen

In 2020 zijn er geen harde inkomensgrenzen meer waarboven al het recht op huurtoeslag vervalt. In de praktijk betekent dit dat ook alleenstaanden met een inkomen boven € 23.000 en stellen/gezinnen met een inkomen boven € 31.000 soms huurtoeslag kunnen krijgen.

Vermogen

De vermogensgrens is wél een harde grens gebleven. Heb je meer spaargeld of ander vermogen? Dan krijg je in 2020 géén huurtoeslag. De Belastingdienst kijkt naar je saldo op 1 januari 2020. 

vermogensgrens

per persoon
€ 30.846

Oude grenzen

In 2019 waren er nog harde inkomensgrenzen. Met een hoger inkomen had je nooit recht op huurtoeslag. De grenzen waren: 

jonger dan AOW-leeftijd

alleenwonend
€ 22.700

niet alleenwonend
€ 30.825

ouder dan AOW-leeftijd

alleenwonend
€ 22.675

niet alleenwonend
€ 30.800

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen