Hoe wordt het label berekend?

Gereedschappen om een energielabel te berekenen

Voor het energielabel dat sinds 2021 geldt, wordt berekend hoeveel fossiele energie (energie opgewekt uit gas en steenkool) een woning gebruikt. Dit wordt weergegeven in kilowattuur energie per vierkante meter vloeroppervlak per jaar (kWh/m2/jaar). Het nieuwe label houdt rekening met de isolatie van de woning, of de installatie duurzame energie gebruikt en hoeveel duurzame energie de woning opgewekt.

Het nieuwe label wordt aangevuld met een aantal gegevens, zoals

  • de warmtevraag: de hoeveelheid warmte die een woning nodig heeft voor verwarming en warm water. Bij een zeer lage warmtevraag mag de verhuurder bovenop de huur een energieprestatievergoeding (EPV) vragen.
  • het gebruiksoppervlak (GBO) van de woning: het vloeroppervlak bepaalt samen met het label o.a. het aantal punten dat een huurwoning krijgt in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het gebruiksoppervlak is ook van belang voor de energieprestatievergoeding.
  • een getal om te beoordelen of er oververhitting in de zomer zal plaats vinden.

Afwijkingen van de oude labels

In de nieuwe rekenmethode is geprobeerd om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de labels die er al waren. Het gemiddelde van alle labels blijft gelijk. Maar omdat de berekening heel anders wordt gedaan, komt dit voor individuele woningen natuurlijk helemaal niet uit. Bij ongeveer de helft van de woningen blijft het label gelijk. Bij de andere helft zou het label bij herberekening wijzigen zonder dat er iets aan de woning verandert. Meestal is het verschil één labelstap, maar ook twee of drie labelstappen naar boven of beneden kan voorkomen.

In de tabel hieronder zie je hoeveel procent van de huurwoningen van label veranderen als de nieuwe rekenmethode wordt gebruikt zonder dat er iets aan de woning verandert. De meeste huurwoningen veranderen niet van label (0), maar een deel van de woningen krijgt een beter energielabel (+1, +2, +3 of meer dan 3) of een minder goed label (-1, -2, -3). Bijvoorbeeld: 5% van de huurwoningen met label G krijgt in de nieuwe rekenmethode label D, terwijl de woning hetzelfde is gebleven.

Verschuivingen van de labels voor huurwoningen als de nieuwste rekenmethode wordt toegepast.
label -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 >3
A++     25% 75%        
A+     27% 70% 3%      
A   6% 22% 62% 9% 1%    
B 1% 2% 22% 36% 38% 1%    
C 2% 4% 11% 61% 17% 6%    
D 7% 3% 19% 39% 30% 2%    
E   21% 12% 27% 25% 14% 1%  
F     33% 23% 23% 5% 16%  
G       50% 19% 21% 5% 5%

 

Verklaring voor labelverschuivingen

Wijkt de letter van het nieuwe energielabel af van het oude energielabel, dan kan dat twee oorzaken hebben:

  1. Doordat de woning is aangepast kan het label veranderen, ook als er geen energiemaatregelen genomen zijn.
  2. Door de nieuwe rekenmethode kan het label verspringen, tot wel 3 labels.

 In de factsheet 'Belangrijkste verklaringen energielabelverschuivingen' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je lezen hoe dit precies zit.

energiebesparing
energielabel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen