Wat is eerlijke huurverhoging bij verduurzaming?

Bouwvakker isoleert dak aan de binnenkant

Of de huurverhoging voor verduurzaming van je woning eerlijk is, hangt van verschillende dingen af:

  • De investering die de verhuurder moet doen
  • Hoeveel comfortabeler je huis wordt
  • Hoeveel je energierekening omlaag gaat
  • Of je de woonlasten nog kunt betalen

Met de richtlijnen hieronder kun je bepalen of de huurverhoging die de verhuurder voorstelt na verduurzaming, redelijk is.

Richtlijn voor corporaties

Wordt je huis beter geïsoleerd met vloer-, muur- en/of dakisolatie, en met beter isolerend glas? Dan krijgen huurders bij woningcorporaties geen huurverhoging voor isolatiemaatregelen. Krijgt je huis (ook) zonnepanelen of een warmtepomp? Deze duurzame aanpassingen aan je woning vallen niet onder de isolatiemaatregelen zonder huurverhoging. Je verhuurder mag hier wel een huurverhoging voor vragen. De Woonbond adviseert met zonnepanelen of een warmtepomp in te stemmen als je energierekening meer omlaag gaat dan dat je huur stijgt.

Richtlijn voor particuliere/commerciële verhuurders

Voor de particuliere en commerciële huursector bestaat geen richtlijn voor huurverhoging bij verduurzamingsmaatregelen. De Huurcommissie heeft wel een rekenmethode om te bepalen wat een redelijke huurverhoging is bij verduurzaming. De rekenmethode is opgenomen in het ‘Beleidsboek huurverhoging na woningverbetering’ van de Huurcommissie.

Moet de verhuurder de richtlijn volgen?

Woningcorporaties moeten isolatiemaatregelen zonder huurverhoging uitvoeren. Verder zijn verhuurders niet verplicht om de richtlijnen voor huurverhoging te volgen als de verhuurder je woning wil verduurzamen.

Samenwerking en advies

Bij een renovatie van meerdere woningen tegelijk is het goed als huurders samenwerken, bijvoorbeeld in een bewonerscommissie. Bewonerscommissies hebben het recht om zich te laten ondersteunen door een adviseur. Dat kan dan een adviseur van de Woonbond zijn.

energiebesparing
renovatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen