Meteen naar de content

Aan welke opzegtermijn moet ik me houden?

Huren en recht "Ik wil binnenkort de huur opzeggen. Mag de verhuurder mij verplichten tot een opzegtermijn van twee maanden?"

De wet schrijft voor dat de opzegtermijn voor de huurder gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Als je de huur per maand betaalt, is de opzegtermijn dus ook één maand.

Bepalingen in het huurcontract die in het nadeel van de huurder afwijken van deze wettelijke regel, zijn niet geldig.

Opzegtermijn gelijk aan betaaltermijn

Staat in het contract bijvoorbeeld dat er een opzegtermijn van twee maanden geldt, terwijl je maandelijks huur betaalt? Dan hoef jij je niet aan deze twee maanden te houden. De opzegtermijn is in dit geval gewoon één maand. Ook tijdelijke huurovereenkomsten voor bijvoorbeeld twee of vijf jaar kun je gewoon tussentijds opzeggen. De opzegtermijn voor de huurder is alleen twee of drie maanden in het uitzonderlijke geval dat je ook de huur per twee of drie maanden betaalt.

Tijdelijk huurcontract met minimumduur?

In de praktijk worden soms huurovereenkomsten afgesloten met een minimumduur van bijvoorbeeld een jaar. Dit terwijl door een wetswijziging in 2016 een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn nietig is. Als je tijdens zo’n minimumduur de huur wilt opzeggen, loop je het risico dat de verhuurder niet instemt. Je kunt je dan beroepen op de tekst van de wet, al is het onzeker of dat argument uiteindelijk ook stand zal houden bij de rechter.

Wet zegt: aangetekende brief

Volgens de wet moet je per aangetekende brief opzeggen. Het is verstandig je aan deze wettelijke verplichting te houden. De verhuurder hoeft met een andere vorm van huuropzegging niet akkoord te gaan, zodat de huur dan niet eindigt (of daar discussie over ontstaat) en je misschien langer huur moet betalen. Je hoeft geen reden te geven voor je opzegging. Als je de huur op de eerste van de maand betaalt, dien je de huur ook per de eerste van een maand op te zeggen.

Niet aangetekend, wat nu?

Een opzegging per gewone brief of e-mail komt in de praktijk vaak voor, maar is strikt genomen niet conform de wet. Heeft je verhuurder al schriftelijk op je opzegging gereageerd? Dan is in ieder geval zeker dat de opzegging is ontvangen. In dat geval kan je verhuurder niet meer besluiten de opzegging te weigeren omdat die niet volgens de wettelijke voorschriften verstuurd zou zijn.

Gewijzigd: 6 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.