Meteen naar de content

Door lekkage is er schade. Moet de verhuurder die vergoeden?

Goed en veilig wonen Mijn dochter huurt een kamer in een pand van een tandartspraktijk, die ook de verhuurder is. Eind vorig jaar was er lekkage en heeft ze dit gemeld bij de verhuurder. In de winter werd de lekkage erger, maar wilde de huisbaas nog niets doen. Het zou eerst beter weer moeten worden. Inmiddels is er waterschade aan laminaat en behang, een bureau en een laptop. Wat nu?

De lekkage is een gebrek aan het gehuurde, dat de verhuurder dient te verhelpen. De lekkage is direct schriftelijk gemeld, maar tot op heden is er nog niets aan gedaan. Het gevolg is schade aan de vloerbedekking en het behang, net als aan een bureau en een laptop.

Verhuurder verantwoordelijk

De schade kan op de verhuurder worden verhaald, omdat het ontstaan ervan de verhuurder kan worden toegerekend. Verhuurder heeft de lekkage, die al bijna een jaar geleden schriftelijk is gemeld, namelijk nog steeds niet hersteld. Het weer is hiervoor geen excuus. Dit maakt het noodzakelijke herstel echt niet de hele winter onmogelijk.

Inboedelverzekering dekt dit vaak niet

Vaak worden huurders door de verhuurder verwezen naar hun inboedelverzekeraar, maar dat is niet terecht. Verzekeraars kunnen – afhankelijk van de polis –besluiten niet tot schadevergoeding over te gaan, omdat ze vinden dat de verhuurder schadeplichtig is.

Schade gevolg van nalatigheid

Als door een gebrek schade ontstaat aan de inrichting van de woning of de spullen in huis kun je van de verhuurder schadevergoeding verlangen, als duidelijk is dat die schade het gevolg is van nalatigheid van de verhuurder. Dus als verhuurder wel van het gebrek op de hoogte was maar dit niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen. In dat geval schiet de verhuurder tekort in de wettelijke plicht om gemelde gebreken te verhelpen.

Onverwachte schade ander verhaal

Als zich plotseling een (onverwacht) gebrek voordoet dat tot schade in of aan huis leidt – bijvoorbeeld als door storm een raam sneuvelt en de binnenkomende regen schade veroorzaakt – is dat de verhuurder niet vanzelfsprekend toe te rekenen en is verhuurder niet per definitie schadeplichtig. Dat kan weer anders zijn als het raam al gebrekkig was en de verhuurder dat wist, omdat dit ook al eerder schriftelijk was gemeld.

Gewijzigd: 28 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.