Meteen naar de content

Heb ik na sloop recht op huurgewenning?

Goed en veilig wonen Mijn ouders moeten binnenkort verhuizen, omdat hun woning wordt gesloopt. Ze gaan naar een appartement van dezelfde woningcorporatie. Ze krijgen een verhuiskostenvergoeding, maar hebben in de nieuwe woning geen recht op huurtoeslag, omdat ze daarvoor door hun pensioen net te veel inkomen hebben. De huur die ze moeten gaan betalen is hoger dan voor het oude huis. Hebben ze recht op de huurgewenningsregeling? En hoe is dit wettelijk geregeld?

Een wettelijk recht op een huurgewenningsregeling bestaat helaas niet. Sommige corporaties hanteren een dergelijke regeling om de overgang naar de nieuwe, hogere huur geleidelijk te laten verlopen. De stappen waarin dat gebeurt, kunnen variëren van een aantal maanden tot jaren.

Sociaal plan of statuut

Als de corporatie met een huurdersorganisatie een Sociaal statuut of een Sociaal plan heeft opgesteld met daarin de rechten van de huurders voor, tijdens en na het sloopproces, kán een huurgewenningsregeling daar onderdeel van zijn. De regeling geldt dan voor alle huurders die met de sloop (of ingrijpende renovatie) te maken krijgen. Maar het is ook mogelijk om met de corporatie individueel een huurgewenningsregeling af te spreken.

Hogere huur hoeft niet

De Woonbond vindt een ruime huurgewenningsregeling niet meer dan redelijk. Huurders hebben meestal niet om een gedwongen verhuizing wegens sloop en een hogere huur van een andere woning gevraagd. De corporatie hoeft voor de woning waar je naartoe verhuist ook geen hogere huur te vragen dan voor de oude woning. En dat hoeft ook niet bij een tijdelijke wisselwoning bij renovatie.

Huurders die wegens sloop of ingrijpende renovatie (tijdelijk) moeten verhuizen hebben recht op een verhuiskostenvergoeding.

Gewijzigd: 1 augustus 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.