Meteen naar de content

Heb ik recht op vergoeding bij verhuizing wegens overlast?

Goed en veilig wonen "Al enige tijd hebben we overlast van de buren. Begin dit jaar liep dat nogal uit de hand. Daarbij is onder andere onze auto deels vernield en zijn wij zelf persoonlijk bedreigd. Onze woningcorporatie heeft ons nu een (nieuwbouw)woning aangeboden, die wij hebben geaccepteerd. Hebben wij gezien onze situatie recht op een verhuiskostenvergoeding?"

Nee. Als je, al dan niet met medewerking van je verhuurder, verhuist naar een andere woning vanwege overlast van buren of andere omwonenden, heb je wettelijk geen recht op een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. Natuurlijk mag jouw verhuurder je bij een verhuizing wegens overlast financieel compenseren voor de te maken kosten, maar verplicht is dat niet.

Geen gedwongen verhuizing

In geval van overlast is in principe geen sprake van een gedwongen verhuizing. Bij aanhoudende overlast is het belangrijk om dit te melden bij de verhuurder. Er zijn diverse mogelijkheden om overlast zonder een verhuizing aan te pakken, variërend van (buurt)bemiddeling tot juridische procedures tegen de verhuurder of tegen de overlastveroorzaker zelf.

Alleen bij sloop of renovatie

Je kunt alleen aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding als je vanwege sloop of een ingrijpende renovatie moet verhuizen.

Of om medische redenen

Daarnaast kun je vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een financiële tegemoetkoming aanvragen als je om medische redenen verhuist, bijvoorbeeld naar een traploze woning.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.