Meteen naar de content

Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Goed en veilig wonen "​Ik heb een huurwoning die op dit moment wordt gerenoveerd. Ik zit tijdelijk in een andere woning. Ik mag mijn woning niet meer in, omdat het gevaarlijk zou zijn. Op de deur zit een bordje met ‘verboden toegang’. Heb ik nu recht op een verhuiskostenvergoeding omdat ik noodgedwongen het huis uit moet?"

Zoals je de situatie schetst, lijkt het daar wel op. Volgens de wet heb je recht op een bijdrage in de verhuiskosten als (tijdelijk) verhuizen ‘noodzakelijk is in verband met de voorgenomen renovatie’.

Het minimumbedrag aan verhuiskostenvergoeding gaat jaarlijks een beetje omhoog. Check wat op dit moment het minimumbedrag is.

Discussie over noodzaak verhuizing

In de praktijk ontstaat tussen verhuurders en huurders vaak discussie over de vraag of een verhuizing nodig is. Veel verhuurders zijn geneigd te antwoorden dat de renovatie ‘in bewoonde staat’ kan plaatsvinden. Huurders zullen geneigd zijn juist te betogen dat een verhuizing wel noodzakelijk is. Niet alleen vanwege de verhuiskostenvergoeding, maar vooral omdat het best lastig is om tijdens de renovatie gewoon in de woning te verblijven. Denk daarbij aan het voor langere tijd niet kunnen gebruiken van de keuken of badkamer door het afsluiten van gas, elektra en water.

Afhankelijk van werkzaamheden

In de toelichting op de wet staat niet exact wat de criteria zijn die bepalen of (tijdelijk) verhuizen vanwege de renovatie noodzakelijk is. Er moet een verband bestaan tussen de verhuizing en de renovatie. Dat betekent dat ‘als men de werkzaamheden die voor de renovatie nodig zijn, achterwege zou laten, geen verhuizing nodig zou zijn’, aldus de (toenmalige) minister.

Wel bij renovatie, niet bij groot onderhoud

De verhuurder is alleen bij renovatie verplicht een vergoeding te geven. Als er alleen groot onderhoud wordt uitgevoerd geldt de minimumvergoeding niet. In de praktijk is vaak sprake van zowel onderhouds- als renovatiewerk.

Uitspraak over recht op vergoeding

Een voor huurders(organisaties) interessante uitspraak is die van het Gerechtshof Amsterdam in een zaak van huurders tegen corporatie Eigen Haard. Daarin lees je hoe rechters (kunnen) oordelen in een geschil over de vraag of huurders al dan niet voor de wettelijke minimumvergoeding in aanmerking komen. De uitspraak is te vinden op rechtspraak.nl onder LJ-Nummer BN4093.

Gewijzigd: 26 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.