Meteen naar de content

Hoe bewijs ik dat ik recht heb op huurverlaging?

Huren en geld "Ik hoorde dat ik vanwege mijn inkomensdaling recht heb op de eenmalige huurverlaging. Maar van mijn corporatie moet ik bewijs aanleveren. Hoe zit dat?"

Corporatiehuurders met een laag inkomen en een hoge huur hadden in 2023 recht op huurverlaging.

  • Wie al in 2021 een laag inkomen had kreeg de huurverlaging automatisch.
  • Wie pas daarna een laag inkomen kreeg moet de huurverlaging zelf aanvragen.

Aanvragen van deze huurverlaging kan tot en met 30 december 2024.

Huurprijs

Als je de huurverlaging in 2024 aanvraagt kan de huur omlaag naar € 577,91

Minstens half jaar laag inkomen

Als je de huurverlaging zelf aanvraagt moet je kunnen bewijzen dat je al minstens een 6 maanden een laag inkomen hebt. Voor alleenwonenden geldt een lagere inkomensgrens dan voor grotere huishoudens. Woon je niet alleen? Dat moet je inkomens van iedereen die tot je huishouden hoort bij elkaar optellen. Behalve het eventuele inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27. Tot 27 jaar telt het inkomen niet mee.

Soort huishoudenInkomen in 6 maandenInkomen heel jaar
1 persoon, geen AOW€ 12.420€ 24.840
1 persoon met AOW€ 13.215€ 26.430
2 of meer personen, geen AOW€ 16.185€ 32.370
2 of meer personen, minstens 1 met AOW€ 17.575€ 35.150
Inkomensgrenzen huurverlaging (prijspeil 2024)

Welke bewijsstukken?

Om te bewijzen dat je huishouden al minstens 6 maanden een laag inkomen heeft kun je een inkomensverklaring opstellen en -als bijlage- de volgende stukken meesturen:

loon of een uitkering

  • per persoon, loon- of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden (in ieder geval van de 1e en 6e maand van de periode van 6 maanden)

inkomen uit onderneming

  • schatting van de winst over de voorafgaande zes maanden

inkomen uit ‘overige werkzaamheden’

  • schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande zes maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden, minus de daarvoor gemaakte kosten.

Verklaring over huishouden nodig

Omdat er verschillende inkomensgrenzen zijn voor verschillende huishoudens moet je ook een verklaring meesturen over het aantal personen in je huishouden. Een verklaring die je zelf opstelt volstaat. Je hoeft geen uittreksel uit de Basisregistratie Personen te kopen bij je gemeente, maar je kunt zelf een document maken en ondertekenen waarin staat hoeveel mensen er tot je huishouden horen. Vertel in je verklaring:

  • op welk adres je woont
  • naam en geboortedatum van iedere bewoner van dit adres

Belangrijk: vergeet niet om je verklaring te ondertekenen en voeg ook de datum van ondertekening toe!

Gewijzigd: 21 maart 2024
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.

Eenmalige huurverlaging 2023

Modelbrief Download

Voorbeeld huishoudverklaring

Modelbrief Download

Voorbeeld inkomensverklaring

Modelbrief Download