Meteen naar de content

Een hogere huur na woningruil, mag dat?

Huren en recht "Wij willen woningruil doen, maar nu blijkt dat de huur van de woning waar wij naartoe zouden gaan met meer dan 10% stijgt. Dit zou komen door het energielabel, maar er zijn helemaal geen energiebesparende maatregelen genomen. Kan dit zomaar?"

Als verhuurders van betrokken woningen aan de ruil willen meewerken, komen er meestal nieuwe huurovereenkomsten tot stand. Dit betekent dat de verhuurder inderdaad een hogere huur kan vragen. Vanwege energiebesparende maatregelen, maar ook zonder dat er enige tegenprestatie van de verhuurder tegenover staat. Dat een nieuwe huurder meer huur gaat betalen dan de vorige is ook bij ‘gewone’ verhuizingen heel gebruikelijk, zonder dat de verhuurder enige investering in de woning doet.

Aanvangshuur laten toetsen

Een nieuwe huurcontract na woningruil betekent ook dat de huurder de nieuwe huurprijs op redelijkheid kan laten toetsen door de Huurcommissie. De nieuwe huur mag niet hoger zijn dan wettelijk toegestaan op grond van het aantal punten. Is de huur te hoog voor het aantal punten van de woning? Dan verlaagt de Huurcommissie de huur. Toetsen van de aanvangshuur moet binnen zes maanden na het ingaan van de huur.

Huurcontract vorige huurder voortzetten

De verhuurder kan ook aanbieden dat je de huurovereenkomst van je ruilpartner voorzet. De huurprijs blijft dan hetzelfde. Alle rechten en plichten van het oude huurcontract gaan dan over op jou. Dat betekent bijvoorbeeld, dat je als ‘voortzetter’ van de huurovereenkomst:

  • alle veranderingen overneemt die door je ruilpartner zijn aangebracht
  • aansprakelijk bent voor onderhoud aan die veranderingen
  • moet zorgen voor verwijderen van de veranderingen aan het einde van de huur
  • verantwoordelijk bent voor het betalen van een eventuele huurschuld van je ruilpartner

Wat als verhuurder onbetaalbare huur voorstelt?

Wordt de voorgestelde nieuwe huur na woningruil zo veel hoger dat de ruil daardoor niet meer mogelijk is? Dan kun je dit beschouwen als een weigering van de verhuurder(s) om aan de ruil mee te werken. In dat geval is het mogelijk de ruil zo nodig via de rechter af te dwingen. Het is dan belangrijk aan de rechter duidelijk te maken dat je een ‘zwaarwichtig belang’ hebt bij de woningruil. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  • dichter bij het werk willen wonen, waardoor het gezinsleven minder wordt ontwricht
  • dichter bij familie willen wonen, bijvoorbeeld in verband met heimwee naar de kinderen
  • naar een grotere woning willen in verband met gezinsuitbreiding
  • een belang van medische aard, zoals gezondheidsredenen
Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.