Meteen naar de content

Huuropzegging vanwege geboorte kind. Kan dat?

Huren en recht "Een vriendin van mij huurt een woning in een hofje van een oud gasthuis. Ze staat op het punt een kind te krijgen. Ze kreeg e-mail van het bestuur van het gasthuis dat ze haar huis binnen een jaar moet verlaten, vanwege de komst van het kind. Het bestuur verwijst naar de statuten, die mijn vriendin en de overige bewoners nooit hebben ontvangen. Er is geen reden om aan te nemen dat het kind overlast veroorzaakt, want het gaat om een vrijstaand huisje. In het huurcontract staan geen specifieke regels en nergens wordt verwezen naar algemene voorwaarden of statuten. Kan het bestuur op basis hiervan iemand dwingen te verhuizen?"

Nee. Als in huurcontract of algemene bepalingen geen regels staan voor de bewoning hoeft je vriendin zeker niet te verhuizen omdat ze een kind krijgt. En ook als die regels er wel waren is het de vraag of de verhuurder daar redelijkerwijs een beroep op zou kunnen doen. Het aanstaande moederschap van je vriendin is voor de verhuurder dus geen rechtsgeldige reden om de huur op te zeggen.

Geen geluidsoverlast

Uiteraard mogen huurders, hun inwonende kinderen, huisdieren en gasten geen (geluids)overlast veroorzaken. Is dat wel het geval, dan kan een verhuurder (juridische) stappen nemen om de door huurder(s) veroorzaakte overlast te beëindigen. Zo nodig door via de rechter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te vorderen.

Bewijslast bij verhuurder

Een verhuurder die ontruiming wil vorderen vanwege overlast zal bij de rechter moeten bewijzen dat er sprake is van structurele overlast die het woongenot ernstig schaadt. Een baby zal flink moeten huilen om voor dergelijke overlast garant te staan. Als de verhuurder het er niet mee eens is dat je vriendin in het huis blijft wonen, zal de verhuurder eventuele (juridische) stappen moeten nemen.

Gewijzigd: 22 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.