Meteen naar de content

Ik heb schimmel in huis. Wat nu?

Goed en veilig wonen Het water loopt langs de kozijnen naar binnen en veroorzaakt schimmel in huis. Wat nu?

Ongeveer 15% woningen in Nederland kampt met schimmel- en vochtproblemen. En vocht en/of schimmelproblemen komen meer voor in huurwoningen dan in koopwoningen. Dit blijkt uit het laatste Woon-onderzoek (WoON2021). Vocht en schimmel in huis is niet alleen oncomfortabel, maar het kan ook leiden tot gezondheidsklachten. Daarom is het van groot belang om er wat aan te doen.

Zoek eerst naar de oorzaak

De oorzaken van vocht en schimmel in huis kunnen heel verschillen zijn. Er kan bijvoorbeeld een lekkage zijn, maar het kan ook zijn dat je niet goed ventileert (en verwarmt) of dat er een bouwtechnisch probleem is met je woning. Probeer eerst uit te zoeken wat de oorzaak is.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt vochtophoping in de woning beperken door goed te ventileren:

  • Ventileer 24 uur per dag: laat roosters en klepraampjes altijd open, én zet het ventilatiesysteem nooit uit.
  • Ventileer extra als je kookt, doucht, de was uithangt, schoonmaakt, klust in huis en als er veel mensen in huis zijn: Zet raampjes verder open. Zet het ventilatiesysteem in de hoogste stand.

Daarnaast is het belangrijk om je huis regelmatig tot minstens 17 graden te verwarmen. Op koude oppervlakken slaat vocht neer en kan snel schimmel ontstaan.

Voorkom ook extra vocht in huis door:

  • binnendeuren dicht te houden tijdens het koken en douchen
  • te koken met de deksels op de pannen en met de afzuigkap aan
  • na het douchen de muren en vloer van de badkamer te drogen met een wisser
  • de was buiten te laten drogen of in een ruimte met goede ventilatie

Verhuurder aanschrijven

Als je zelf alles hebt gedaan om te veel vocht in huis te voorkomen en de problemen blijven bestaan, neem dan contact op met je verhuurder. Vraag de verhuurder schriftelijk om de vocht- en/of schimmelproblemen op te lossen.

Huurcommissie, kantonrechter, gemeente of GGD

Reageert je verhuurder niet op je schriftelijke verzoek? Dan kun je een aantal instanties inschakelen:

  • Huurcommissie
  • Kantonrechter
  • Gemeente
  • GGD

Huurcommissie inschakelen

Huur je een sociale huurwoning (dus met een zogenaamde gereguleerde huurprijs) van een woningcorporatie óf particuliere verhuurder? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Dat kan vanaf zes weken nadat je de verhuurder schriftelijk hebt verzocht het probleem te herstellen en binnen zes maanden nadat je dit verzoek hebt gedaan. Vraag de Huurcommissie om een beoordeling van de gebreken. Als de Huurcommissie meent dat er sprake is van een ernstig gebrek, kan zij de huurprijs verlagen tot het moment dat de verhuurder de gebreken heeft hersteld.

Huurders kaarten regelmatig klachten over schimmel- en vochtproblemen aan bij de Huurcommissie en over het algemeen honoreert de Huurcommissie deze klachten.

Als huurder van een woningcorporatie kun je je trouwens ook wenden tot de klachtencommissie van je corporatie, als je ontevreden bent over de wijze waarop er op je onderhoudsklacht is gereageerd.

Kantonrechter inschakelen

Alle huurders, dus ook die in de vrije sector (met een niet-gereguleerde huurprijs), kunnen zich met schimmel- en vochtproblemen in hun huis wenden tot de kantonrechter. Bij de kantonrechter kun je niet alleen een lagere huurprijs vorderen, maar ook een verplichting voor de verhuurder om de problemen te verhelpen. Een huurder kan ook aan de kantonrechter vragen om zelf (gemachtigd te worden om) de problemen aan te pakken en om de (redelijke) kosten daarvan door de verhuurder te laten betalen.

Gemeente inschakelen

Als de schimmel- en vochtproblemen komen doordat de woning niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, dan kan je de gemeente inschakelen. Je kunt dan terecht bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Die kan een analyse maken van de problemen. Burgemeester en Wethouders kunnen vervolgens op grond van de Woningwet de verhuurder een brief sturen (de ‘gemeentelijke aanschrijving’) waarin ze de verhuurder oproepen de gebreken in de woning te herstellen. Als de verhuurder dit niet doet, kan de gemeente de gebreken laten repareren. De kosten zijn dan voor de verhuurder.

GGD inschakelen

Als jij of je huisgenoten gezondheidsklachten hebben die komen (of erger worden) door vocht en schimmel in huis, dan kun je de GGD inschakelen. Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat vocht in woningen al aanwezige luchtwegaandoeningen zoals astma bij mensen niet alleen kan verergeren, maar ook direct kan veroorzaken. Dat constateerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al in 2009. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en huisartsen erkennen dit dan ook.

Wie bepaalt oorzaak van schimmel en vocht?

De verhuurder is er verantwoordelijk voor dat de woning voldoet aan de bouwvoorschriften. Ook is de verhuurder verplicht om de woning in goede staat te houden. Van een verhuurder mag je verwachten dat deze de woning regelmatig inspecteert. Als de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt, is de vraag wie constateert wat de oorzaak is van schimmel- en vochtproblemen, met name afhankelijk van welke instantie de huurder inschakelt. Het kan dus iemand van de Huurcommissie of van de gemeente zijn. Of iemand die opdracht krijgt van een kantonrechter om te bepalen wat de oorzaak is van de problemen.

Schadevergoedingen

Als je schade lijdt vanwege gezondheidsproblemen of bijvoorbeeld schade hebt aan je spullen, kun je als huurder naar de kantonrechter. Die beoordeelt dan of en welke schadevergoeding er moet komen.

Gewijzigd: 23 april 2024
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.