Meteen naar de content

Kan aanstelling huismeester zomaar veranderen?

Huurdersorganisatie "Wij hebben als bewonersraad een vraag over de huismeesters. Sinds 35 jaar is er in de flats een huismeester die 40 uur in dienst is. Nu is er bij een complex een huismeester overleden en is er voor hem een vervanger voor 20 uur aangenomen. Deze woont ook niet in de directe omgeving. Kan de corporatie dit zomaar doen? Het is na al die jaren toch een verworven recht?"

De corporatie heeft de bewonersraad blijkbaar niet geïnformeerd over de gewijzigde aanstelling van de huismeester van het betreffende complex. Mogelijk weet de in dat complex actieve bewonerscommissie, voor zover aanwezig, er meer van. Die hoort over een dergelijke wijziging natuurlijk te worden geïnformeerd. Zo niet, dan doe je er als bewonersraad goed aan de corporatie om opheldering te vragen over het hoe en waarom.

Overeengekomen service

De huismeester is een tussen huurder en verhuurder overeengekomen dienstverlening, waarvoor via de servicekosten wordt betaald. Dit betekent dat de verhuurder die niet zomaar op eigen houtje kan wijzigen. Daarvoor is instemming van de huurders nodig. Het gaat niet om een verworven recht, maar om overeengekomen service.

Als de huismeestertaken eenzijdig door de verhuurder zijn gewijzigd kunnen de huurders, de eventuele bewonerscommissie en de bewonersraad de verhuurder ter verantwoording roepen en, afhankelijk van de antwoorden, tot verdere stappen besluiten. Waar de huismeester woont doet in principe niet ter zake, tenzij bijvoorbeeld zou blijken dat daarmee hoge reiskosten zijn gemoeid, die aan de huurders worden doorberekend.

Is takenpakket gewijzigd?

Eerst moet worden uitgezocht of sprake is van verandering van de taken van de huismeester, en zo ja, in welke opzichten. Het gehalveerde aantal uren lijkt te wijzen op een gewijzigd takenpakket. Is dat niet zo, dan doet de nieuwe huismeester alles blijkbaar twee maal zo snel als de vorige. Vraag hierover opheldering bij de corporatie.

Als de huismeester minder uren maakt, heeft dat logischerwijs gevolgen voor de hoogte van de servicekosten. Is er volgens de huurders sprake van onredelijke hoge servicekosten? Dan kunnen ze die door de Huurcommissie laten toetsen.

Werk voor verhuurder mag niet doorberekend

Werkzaamheden die de huismeester verricht voor de verhuurder mogen niet aan de huurders worden doorberekend. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • vervangen van binnendeuren in de woning, als onderdeel van groot onderhoud
  • herstelwerk in gemeenschappelijke ruimten
  • bezichtigen van lege woningen met aspirant-huurders
  • maken van een opnamestaat bij verhuizing

Werk voor huurders wel

Verricht de huismeester ook activiteiten voor de huurders? Dan mogen de kosten daarvan wel via de servicekosten worden doorberekend. Het moet dan gaan om activiteiten waarvan is afgesproken dat de huismeester die voor de huurders uitvoert en die dus onderdeel zijn van het takenpakket. Voorbeelden van dit soort taken zijn:

  • schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten
  • ijs- en sneeuwvrij houden van trappen en toegangen
  • buiten zetten van vuilcontainers
  • allerlei kleine diensten ‘die een goede bewoning voor de bewoners bevorderen’.

Taakomschrijving nodig

Voor de juiste verdeling van de kosten is het noodzakelijk dat verhuurder en huurders – bijvoorbeeld via een huurdersorganisatie of bewonerscommissie – een taakomschrijving voor de huismeester overeenkomen. Dit inclusief een tijdsbesteding (in uren) aan verhuurders- en huurderstaken. In veel gevallen ontbreekt helaas een taakomschrijving, laat staan dat de huismeester ‘uren schrijft’. In dat geval is het onduidelijk welke taken de huismeester verricht voor huurders en welke voor de verhuurder.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.