Meteen naar de content

Kan ik tijdelijk huurkorting krijgen?

Huren en geld "Ik betaal een hoge huur voor een woning van een vastgoedbelegger. Door omstandigheden kan ik op mijn werk minder uren maken, en is mijn inkomen gedaald. De hoge huur is nu dus met moeite op te brengen. Ik hoorde dat het mogelijk is om tijdelijk huurkorting te vragen. Hoe werkt dat? En heb je hier recht op als huurder?"

Sinds april 2021 is het mogelijk om tijdelijke huurkorting aan te vragen. Dat komt door de Wet Tijdelijke Huurkorting die toen van kracht werd. Vanwege die wet kunnen verhuurders de huur tijdelijk verlagen. Voorheen kon dat alleen permanent.

Verhuurders kunnen kiezen voor huurverlaging of huurbevriezing. Dat ‘bevriezen’ houdt in: géén jaarlijkse huurverhoging geven. Na de tijdelijke huurverlaging of -bevriezing mag de verhuurder de huur weer terugbrengen op het oude niveau.

De wetgever hoopt dat meer verhuurders korting gaan geven aan huurders die tijdelijk in de knel zitten, omdat de verlaging niet meer permanent hoeft te zijn. Zowel woningcorporaties als commerciële verhuurders (vastgoedbeleggers, particuliere verhuurders) mogen tijdelijke huurkorting geven. Dit kan alleen voor zelfstandige woonruimte.

Zelf schriftelijk aanvragen

Met een beroep op de nieuwe wet kun je de verhuurder om tijdelijke huurverlaging of huurbevriezing vragen. Dat moet altijd schriftelijk. Je verhuurder beslist vervolgens over het verzoek en maakt afspraken met jou over de voorwaarden.

Niet afdwingbaar

Huurders kunnen de huurkorting helaas niet afdwingen, maar zijn afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder. Je mag dus wel aan de verhuurder om huurkorting vragen, maar deze beslist zelf of je huurkorting krijgt.

Wettelijke minimum- en maximumtermijn

In de wet staat dat er tijdelijk huurkorting mogelijk is voor een periode van minimaal een maand tot maximaal drie jaar. Voor welke periode de korting in de praktijk geldt spreken verhuurder en huurder onderling af. Maar het moet dus minimaal een maand zijn en maximaal drie jaar.

Huur na tijdelijke korting weer omhoog

Is de afgesproken periode afgelopen? Dan mag de huur weer omhoog. Is de maximale periode van drie jaar nog niet voorbij? Dan kun je als huurder proberen afspraken te maken over verlengen van de huurkorting.

Oude niveau = oude huurprijs + huurverhoging

Als de afgesproken periode voorbij is mag je verhuurder de huur weer verhogen. Je verhuurder mag dan de huurprijs rekenen die je gehad zou hebben als je de tijdelijke korting niet had gekregen. Als je tijdelijke korting drie jaar heeft geduurd kan dit dus betekenen dat je verhuurder alsnog de huurverhogingen in rekening brengt die hij drie jaar heeft laten schieten. Volgens de Wet Tijdelijke Huurkorting mag dat.

Na drie jaar wordt tijdelijke korting permanent

Loopt de huurverlaging of huurbevriezing langer dan de wettelijk bepaalde maximale periode van drie jaar? Dan is de huurkorting permanent geworden. In dat geval geldt de lagere, gekorte huurprijs als je nieuwe huurprijs. In die situatie mag je verhuurder de huurprijs niet in één keer verhogen naar het oude niveau. Je huur mag dan alleen volgens de reguliere geldende regels voor de jaarlijkse huurverhoging omhoog.

Ook korting mogelijk bij nieuwe woning

Je kunt ook tijdelijke huurkorting aanvragen voor een nieuwe woning. Bijvoorbeeld als je verhuist naar een duurdere woning van dezelfde verhuurder. Op jouw verzoek kan de verhuurder dan met je afspreken dat je start met een tijdelijk lagere huur. In drie jaar tijd gaat de huur dan in stappen omhoog, zodat je uiteindelijk uitkomt op de huurprijs die de verhuurder voor de woning op het oog had.

Gewijzigd: 6 oktober 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.