Meteen naar de content

Kan ik in de woning blijven na relatiebreuk?

Huren en recht Zes maanden geleden ben ik met mijn vriendin gaan samenwonen. Het huurcontract hebben we samen getekend. Door onze relatiebreuk wil mijn vriendin nu verhuizen. Heb ik het recht om in de woning te blijven wonen?

Als jullie beiden het huurcontract hebben getekend, heet dat ‘contractue­le mede­huur’. In dat geval hebben jullie beiden, ten opzichte van elkaar, en tegenover de verhuurder dezelfde rechten en plichten. Dat betekent dat je ook na het vertrek van je vriendin in de woning kunt blijven wonen, als je dat kunt betalen.

Gezamenlijk opzeggen

In principe kan de huurovereen­komst alleen door de huurders gezamenlijk worden opgezegd. De contractuele huurder die de huurover­eenkomst voor het eigen deel opzegt, blijft dus ook na die opzegging aansprakelijk voor bijvoorbeeld de huurbetaling, ook al woont zij niet meer in de woning. Meestal gaat de verhuurder wel akkoord met een opzegging door één van de partijen. De verhuurder zal dit echter niet doen als duidelijk is dat de achterblij­ver de huur niet alleen kan opbrengen.

Oneens over wie in de woning blijft

Contractuele medehuurders die uit elkaar gaan en het niet eens zijn over de vraag wie de huurovereenkomst voortzet, kunnen de rechter vragen daarover een beslissing te nemen. De situatie is vergelijk­baar met een echtscheiding, waarbij de rechter ook beslist wie in de woning mag blijven wonen.

Huurovereenkomst op een naam

Als je geen partij was geweest bij het huurcontract en dus alleen je vriendin als huurder op het huurcontract zou staan, zou je in beginsel geen eigen aanspraak op de woning hebben. Dat zou weer anders komen te liggen, als je gedurende twee jaren een duurzame gemeenschappelijke huishouding had gevoerd. Voor vragen hierover kun je terecht bij de Huurderslijn, de helpdesk voor Woonbondleden.