Meteen naar de content

Kan ik in de woning van mijn vader blijven wonen?

Huren en recht "​Ik woon in al ruim vijftig jaar bij mijn vader. Het huurcontract staat alleen op zijn naam. Gezien zijn leeftijd, 88 jaar, is verhuizing naar een verzorgingshuis aanstaande. Ik wil graag in het huis blijven wonen. Kan ik medehuurder worden, zodat deze wens wordt vervuld? Mijn inkomen is hoger dan de grens voor sociale huurwoningen."

Medehuurder worden is zeker mogelijk. Gezien de beschrijving van de situatie woon je duurzaam en gemeenschappelijk in het huis dat door je vader wordt gehuurd.

Verzoek om medehuurderschap

Je bent nog niet als medehuurder erkend. Het is belangrijk dat je samen met je vader een schriftelijk verzoek opstelt. Leg daarin de situatie uit en vraag om als medehuurder erkend te worden. Je verhuurder heeft drie maanden de tijd om op jullie schriftelijke verzoek tot medehuurderschap te reageren. Gaat de corporatie akkoord, dan ben je medehuurder van de woning en daarmee – net als je vader – hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Medehuurderschap desnoods af te dwingen

Gaat de verhuurder niet akkoord, dan kun je het medehuurderschap zo nodig via de rechter afdwingen. Deze beoordeelt of inderdaad sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding – die al minstens twee jaar moet bestaan – en of je in staat bent de huur te betalen. Wordt aan beide voorwaarden voldaan, dan zal de rechter het medehuurderschap toekennen, ook al is de woningcorporatie het daar niet mee eens. Dat je inkomen hoger is dan voor een sociale huurwoning tegenwoordig is toegestaan, speelt voor de toekenning van medehuurderschap geen rol.

Huisvestingsvergunning kan nodig zijn

Je inkomen kan bij eventuele voortzetting van de huur van belang zijn, als voor de huur van de woning een huisvestingsvergunning vereist is. Informeer bij de gemeente naar de criteria om voor een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen. Je kunt de huur alleen voorzetten als je de vereiste vergunning overlegt of kunt aantonen dat je die zult krijgen.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.