Meteen naar de content

Kan mijn partner in het huis blijven wonen?

Huren en recht "Met mijn partner woon ik bijna tien jaar op dit adres. Mocht ik eerder komen te overlijden dan zij, kan zij er dan blijven wonen?"

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan zet je partner de huur na jouw overlijden ‘van rechtswege’ voort. Wel moet je partner – als ze niet op het huurcontract staat – de voortzetting schriftelijk melden bij de verhuurder. Dat hoeft niet direct na het overlijden, maar wel binnen afzienbare tijd.

Samenwonend en erkend als medehuurder

Is er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Maar wel een medehuurderschap dat door de verhuurder is erkend? Ook dan kan je partner de huur na overlijden voortzetten. En ook dan moet zij de voorzetting schriftelijk aan de verhuurder melden. Daarnaast moet ze dan kunnen aantonen voor een huisvestingsvergunning in aanmerking te komen, als de gemeente die voor de woning verplicht heeft gesteld.

Niet erkend als medehuurder

Er is ook wettelijke bescherming voor achterblijvende bewoners die geen echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of erkende medehuurder zijn. De samenwoner zet de huurovereenkomst in elk geval zes maanden na het overlijden van de huurder voort.

Binnen die termijn kan de samenwoner de kantonrechter verzoeken om in de woning te mogen blijven. De rechter wijst dat verzoek toe als de samenwoner:

  • de huur kan betalen EN
  • kan aantonen dat er sprake was van een duurzame gemeenschappelijke huishouding EN
  • in aanmerking komt voor een eventueel vereiste huisvestingsvergunning.

Contractuele samenhuur

Staan jullie beider namen op het huurcontract? Dan is sprake van contractuele samenhuur. Als één van jullie overlijdt, is en blijft de achterblijvende partner huurder van de woning.

Gewijzigd: 22 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.