Meteen naar de content

Krijg ik huurverlaging bij onderhoudsgebreken?

Huren en geld Bij ernstige gebreken kan je de Huurcommissie vragen om de huur te verlagen. Afhankelijk van de ernst van het gebrek beslist de Huurcommissie hoeveel de huur verlaagd wordt.

Je zorgt als huurder zelf voor klein onderhoud aan je huurwoning. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. Op de website van de Rijksoverheid vind je een overzicht van onderhoudstaken, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Als er ernstig achterstallig onderhoud is dat de verhuurder had moeten uitvoeren, kun je de Huurcommissie vragen de huur te verlagen.

A-, B- en C-gebreken

Hoeveel de Huurcommissie de huur verlaagt, hangt af van het soort achterstallig onderhoud (gebrek). De verlaging kan betekenen dat je tot 20%, 30% of 40% van de huidige huurprijs gaat betalen.

  • Bij een gebrek uit categorie A – tot 20% van de huidige huurprijs
  • Bij een gebrek uit categorie B – tot 30% van de huidige huurprijs
  • Bij een gebrek uit categorie C – tot 40% van de huidige huurprijs

De lijst met A-, B- en C-gebreken staat in het Gebrekenboek van de Huurcommissie.

Tijdelijke maatregel

De huurverlaging is een tijdelijke maatregel. De huurverlaging stopt als je verhuurder de klacht(en) afdoende heeft verholpen en de Huurcommissie daarvan op de hoogte is gebracht. Met ingang van de maand daarop betaal je dan weer de huurprijs die gold vóór de verlaging.

Geen huurverhoging zolang er nog klachten zijn

Zolang de huurverlaging van kracht is, kun je met succes bezwaar maken tegen een eventueel voorstel voor (jaarlijkse) huurverhoging.

Geen verplichting gebreken te verhelpen

Ook na een uitspraak van de Huurcommissie is je verhuurder helaas niet verplicht om de gebreken te verhelpen. Wel is de huurverlaging bedoeld om je verhuurder daartoe aan te zetten.

Aangepast in 2014

De gebrekenprocedure is op 1 juli 2014 ten gunste van huurders gewijzigd. Voor die tijd kon de huur alleen worden verlaagd tot 20, 30 of 40 procent van de maximale huurprijs, niet tot 20, 30 of 40 procent van de feitelijke huurprijs. Bij woningen met een relatief lage huur leverde dat maar weinig huurverlaging op.

Gewijzigd: 23 april 2024
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.