Meteen naar de content

Kunnen er schoonmaakkosten worden ingevoerd?

Huren en geld "De huurders in ons complex kregen van de corporatie allemaal een brief met antwoordstrookje over invoeren van een schoonmaakbedrijf voor de gemeenschappelijke ruimten. Er staat in dat deze service er komt als minstens 70% van de huurders akkoord gaat? Klopt dat? Moet ik reageren?"

Verhuurders mogen huurders altijd een voorstel doen om een nieuwe service of dienst in te voeren.

Schriftelijk voorstel

Een voorstel tot uitbreiding van het servicepakket met een bepaalde dienst moet de verhuurder inderdaad schriftelijk aan iedere huurder doen. Dit inclusief het erbij behorende kostenplaatje voor de huurder. De wet zegt dat het voorstel van de verhuurder redelijk is als minstens 70% van de huurders akkoord gaat. Is er geen meerderheid van minstens 70%? Dan komt de nieuwe service er (vooralsnog) niet.

Nieuwe servicekosten

Meestal worden de servicekosten(posten) overeengekomen aan het begin van de huur. Dit gebeurt dan door ondertekenen van het huurcontract, waar de servicekosten ook in genoemd staan. Het is mogelijk om tijdens de huur nieuwe ‘leveringen of diensten’ met de verhuurder overeen te komen. Ook is het mogelijk om leveringen of diensten aan te passen of te schrappen.

Reageren niet verplicht

Iedere huurder heeft het recht om voor zichzelf af te wegen of hij of zij prijs stelt op de aangeboden service en de daarvoor maandelijks te betalen vergoeding. Terugsturen van een antwoordstrookje met een ‘ja’ of ‘nee’ is niet verplicht. De verhuurder moet het percentage ja-stemmers afzetten tegen het totaal aantal (verhuurde) woningen dat bij de aangeboden service betrokken is. Koopwoningen en leegstaande huizen tellen daarbij niet mee.

70% akkoord? Dan nog 8 weken voor bezwaar

Heeft minstens 70% van de huurders met het voorstel ingestemd? Dan moet de verhuurder dit schriftelijk aan iedere huurder melden. Daarna heb je als huurders nog maximaal acht weken de tijd om de rechter te vragen het voorstel op (on)redelijkheid te beoordelen. Stap je niet binnen 8 weken naar de rechter? Dan ben je gebonden aan de afgesproken nieuwe service en het bijbehorende voorschotbedrag.

Gewijzigd: 11 december 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.