Meteen naar de content

Kunnen onze kinderen in het huis blijven wonen?

Huren en recht Mijn man en ik huren al jaren een huis van een woningcorporatie. Daarin wonen ook mijn inmiddels volwassen kinderen van 23 en 28 jaar. Nu vroeg ik mij af of zij in ons huis kunnen blijven als wij bijvoorbeeld omkomen bij een vliegtuigongeluk. Dat kan toch gebeuren. Wat dan?

Als de verhuurder er in dit zeer treurige scenario aan zou willen meewerken om met één of beide kinderen een nieuwe huurovereenkomst te sluiten voor dezelfde woning, is dat toegestaan en kunnen zij in het huis blijven wonen. Als voor de woning een huisvestingsvergunning vereist is, moet wel aan de voorwaarden voor die vergunning worden voldaan.

Kinderen geen medehuurders

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner van de huurder van rechtswege (mede)huurder van de woning. Kinderen staan niet op het huurcontract en zijn ook geen medehuurders, maar ‘samenwoners’. Dit betekent dat zij de huurovereenkomst, als de huurders er niet meer zijn, niet als medehuurder(s) voortzetten. Dat zou alleen kunnen als zij door de verhuurder schriftelijk als medehuurder van de woning erkend zijn. De huurovereenkomst wordt dan na het overlijden van de huurder(s) door de medehuurder(s) voortgezet.

Verzoek om erkenning als medehuurder

Als huurder kun je -gezamenlijk met één of beide kinderen- een schriftelijk verzoek doen aan de verhuurder om één van hen of beiden als medehuurder te erkennen. Als de verhuurder daaraan niet meewerkt, is dit in principe bij de rechter af te dwingen. Voorwaarde is dat je kunt aantonen dat sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding die al minstens twee jaar duurt. Uit jurisprudentie blijkt dat rechters zo’n verzoek niet snel toewijzen als kinderen jonger zijn dan circa dertig tot vijfendertig jaar. Op jongere leeftijd is samenwoning met de ouder(s) doorgaans niet duurzaam. Meestal zal het niet de bedoeling van de kinderen zijn om de huidige vorm van samenwonen langdurig voort te zetten, maar op een bepaald moment voor een eigen leven en (woon)carrière te kiezen waarin niet meer met de ouder(s) wordt samengewoond.

Huisuitzetting mogelijkheid

Zijn de kind(eren) geen medehuurder(s) en kan er na het overlijden van de huurder(s) geen duurzame gemeenschappelijke huishouding worden aangetoond? Dan kan de verhuurder de kinderen, zo nodig via de rechter, uit de woning laten zetten.

Gewijzigd: 18 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.