Meteen naar de content

Kunnen we renovatie afdwingen?

Goed en veilig wonen Onze huizen krijgen geen (groot-)onderhoud of renovatie omdat ze bestemd zijn voor de verkoop, zegt de corporatie. Wel moeten we de jaarlijkse huurverhoging blijven betalen. De gevels zijn in slechte staat, de huizen zijn slecht geïsoleerd - twee ramen op de begane grond zijn van oud dubbelglas - sommige huizen hebben slecht houtwerk en een slechte keuken en de toiletten zijn verouderd. We hebben getracht de corporatie te bewegen tot onderhoud, maar dit wordt niet gehonoreerd. We hebben ons met zo’n veertig huurders verenigd. Er is dus zeer grote onvrede. Wat kunnen we doen?

De verhuurder is helaas niet verplicht om (groot-)onderhoud of een renovatie uit te voeren. De wet verplicht de verhuurder alleen om gebreken aan de woning te verhelpen als die door de huurder(s) schriftelijk zijn gemeld.

Verhuurder moet gebreken herstellen

Als de gevels, keukens en het houtwerk in slechte staat zijn, kan er sprake zijn van gebreken. Die dient de verhuurder na melding door de huurder(s) te herstellen. Alleen betekent dat nog niet dat de verhuurder daarvoor moet overgaan tot (groot-)onderhoud en/of renovatie. Simpel gezegd: lap- en plakwerk mag ook. Dat heeft voor de verhuurder als nadeel dat de kans groot is dat de gebreken (snel) zullen terugkeren, zodat de verhuurder steeds opnieuw voor herstel moet komen opdraven.

Verouderd op zich geen gebrek

Een verouderd toilet en oud dubbelglas zijn op zich geen gebreken; daarvan is alleen sprake als er bijvoorbeeld ook lekkage of verrotting is van raamkozijnen of als het toilet niet meer functioneert.

Isolatie wel afdwingbaar

Het door de verhuurder aanbrengen van isolatie in gevels en/of muren en het vervangen van enkel door dubbelglas is eventueel af te dwingen, zo nodig via de rechter. De huurders moeten dan wel bereid zijn voor die maatregelen een tussentijdse huurverhoging te betalen die in redelijke verhouding staat tot de kosten die de verhuurder moet maken.

Aandringen op overleg

Natuurlijk is het verstandig om, liefst collectief, bij de verhuurder aan te dringen op overleg over de huidige situatie. Als de verhuurder de woningen wil verkopen is verhuurder ook gebaat bij een betere onderhoudstoestand van de huizen, aangezien ze dan een hogere verkoopprijs opleveren dan met de huidige mankementen. Investeren in verbetering hoeft voor de verhuurder dus bepaald geen weggegooid geld te zijn.

Publiciteit zoeken

Ten slotte kunnen jullie als groep huurders natuurlijk jullie onvrede kenbaar maken aan wie dat horen wil, bijvoorbeeld de lokale en/of regionale media. Dat komt de verstandhouding met de verhuurder wellicht niet ten goede, maar jullie hebben nu eenmaal het recht om, ook in de publiciteit, jullie mening te geven. Wie weet wil de verhuurder juist naar aanleiding van de media-aandacht in overleg.

Gewijzigd: 28 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.