Meteen naar de content

Mag de gemeente een traplift weigeren?

Goed en veilig wonen Ik ben 86 jaar en slecht ter been, zodat ik niet meer naar de bovenverdieping kan waar de slaap- en badkamer zich bevinden. De gemeente heeft mijn verzoek om een traplift afgewezen, omdat ik dit had kunnen zien aankomen vanwege mijn leeftijd. Ik had volgens de gemeente eerder zelf maatregelen moeten nemen. Klopt dat?

Woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente voert deze wet uit. De gemeente mag een traplift niet weigeren puur omdat te voorzien valt dat je lichamelijke beperkingen krijgt als je ouder wordt. Het is ook moeilijk om te bepalen met welke leeftijd traplopen moeilijk wordt. Dat is voor iedereen anders.

Wanneer mag woonaanpassing geweigerd?

In specifieke gevallen mag een woningaanpassing geweigerd worden. Bijvoorbeeld als iemand met fysieke beperkingen er zelf voor kiest om te verhuizen naar een ongeschikte woning met trappen. Een traplift kan ook geweigerd worden als het huis daarvoor ongeschikt is. Bijvoorbeeld als er hoge smalle trappen zijn, waardoor de lift moeilijk geplaatst kan worden en er niemand meer langs kan.

Gesprek met gemeente

Overigens kan de gemeente in het gesprek vooraf nagaan of de persoon het niet beter zelf kan betalen en wijzen op de hoogte van de eigen bijdrage. Het gaat er in dat gesprek om dat de aanvrager een goede afweging kan maken. De gemeente mag niemand afwijzen op grond van het feit dat men de voorziening zelf kan betalen.

Goedkoopste voorziening

In veel gevallen zal de gemeente erkennen dat een voorziening nodig is. Maar dat betekent niet automatisch dat er ook inderdaad een traplift of andere woningaanpassingen komen. De gemeente kan kiezen voor de ‘goedkoopst adequate voorziening’ om de kosten te beperken. Dit kán betekenen dat de gemeente vindt dat de aanvrager moet verhuizen naar een geschikte woning, als dit goedkoper is dan het aanbrengen van voorzieningen. In dat geval komt de aanvrager wel in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding en hulp bij het vinden van een geschikte woning.

Zorgvuldige afweging

Bij het nemen van een beslissing moet de gemeente de hele situatie van de aanvrager nagaan en een zorgvuldige afweging maken. Als iemand bijvoorbeeld sociale steun en mantelzorgers in de buurt heeft, moet de gemeente dit belang meewegen.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een aangevraagde woningaanpassing, is bezwaar mogelijk. Tot 6 weken na de beslissing kan er bezwaar worden gemaakt. De gemeente moet het besluit dan opnieuw overwegen. Tegen de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift is weer beroep mogelijk bij de rechtbank.

Gewijzigd: 21 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.