Meteen naar de content

Mag ik een tussenmuur slopen?

Goed en veilig wonen "Mijn woning heeft twee naast elkaar gelegen slaapkamers die piepklein zijn. Om de verst gelegen slaapkamer te bereiken moet ik eerst door het kleinere slaapkamertje heen. Ik vind dit erg onhandig. Mag ik de tussenmuur slopen om van deze twee kleine slaapkamers een grotere te maken? Het tussenmuurtje is erg dun, en waarschijnlijk makkelijk te verwijderen."

Sinds 2003 hebben huurders een ruimer wettelijk recht om zelf veranderingen in de woning aan te brengen dan voorheen (Artikel 215 Burgerlijk Wetboek Boek 7). Je mag zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de woning aanbrengen die de verhuurder ‘zonder noemenswaardige kosten’ ongedaan kan maken.

Schriftelijke toestemming nodig

Helaas geeft de wet geen houvast over wat ‘noemenswaardige kosten’ zijn. Voor veranderingen aan de buitenkant van de woning, ook al zijn die zonder noemenswaardige kosten te verwijderen (bijvoorbeeld een schotelantenne) heb je altijd schriftelijke toestemming nodig. Voor veranderingen die verhuurders niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen maken, zoals verwijderen van een tussenmuur, heb je schriftelijke toestemming van je verhuurder nodig.

Binnen 8 weken toestemming geven

Als de voorgestelde verandering de verhuurbaarheid niet schaadt en geen waardedaling van de woning tot gevolg heeft, moet je verhuurder binnen acht weken toestemming verlenen.

Bij weigering toestemming naar rechter

Weigert de verhuurder? Dan kun je een machtiging aan de rechter vragen om de verandering toch te mogen aanbrengen. De rechter wijst dat toe als je verhuurder toestemming had moeten geven (dus als de verandering de verhuurbaarheid niet schaadt en geen waardedaling van de woning tot gevolg heeft). Verder geeft de rechter alleen een machtiging als de verandering nodig is voor een doelmatig gebruik van de woning. Alleen als de verhuurder ‘zwaarwichtige belangen’ tegen de verandering kan inbrengen, zal de rechter de machtiging weigeren. Aan het verlenen van de machtiging kan de rechter wel voorwaarden stellen.

WMO-aanpassing mag niet geweigerd

In 2015 kwam de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sindsdien geldt dat verhuurders aanpassingen aan de woning op grond van de WMO zullen moeten dulden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een traplift, een verhoogd toilet, of een aanbouw om een slaapkamer beneden mogelijk te maken. Het huurrecht zegt dat huurders toestemming nodig hebben voor veranderingen die niet zonder noemenswaardige kosten verwijderd kunnen worden. Maar een verhuurder mag een WMO-aanpassing niet blokkeren door de toestemming te weigeren.

Voorwaarden verbinden aan toestemming mag

\Verhuurders kunnen wel voorwaarden verbinden aan de toestemming. Bijvoorbeeld over de te gebruiken materialen en (bouw)technische voorschriften, maar ook dat je als huurder verantwoordelijk wordt voor het volledige onderhoud van de verandering. Als je geen toestemming vraagt loop je het risico dat je de zelf aangebrachte voorziening weer moet verwijderen zodra je de woning verlaat.

Niet eens met voorwaarden toestemming?

Ben je het niet eens met de voorwaarden die je verhuurder aan de toestemming verbindt? Win dan juridisch advies in en vraag de rechter zo nodig een zo nodig een uitspraak over de redelijkheid van de voorwaarden voor toestemming.

Gewijzigd: 26 september 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.