Meteen naar de content

Moet ik meewerken aan renovatie?

Goed en veilig wonen "Ik kreeg een brief van de verhuurder van de flat waarin ik woon. Daarin staat dat er volgende maand wordt begonnen met het renoveren van de flat. Hiermee heeft 78% van de bewoners ingestemd. Ik wil hier eigenlijk niet aan meewerken. Wat kan ik doen?"

Gaat het renovatievoorstel om een bouwkundige eenheid van minstens tien woningen, zoals een flatgebouw? Dan wordt het voorstel van de verhuurder ‘vermoed redelijk te zijn’ als minstens 70% van de huurders ermee heeft ingestemd.

Binnen acht weken naar de rechter

Als je niet akkoord gaat, kun je naar de rechter stappen. Dat moet je doen binnen acht weken na de brief van de verhuurder waarin staat dat de andere huurders in voldoende mate (70% of meer) akkoord gaan met de renovatie. Je moet wel aantonen waarom het renovatievoorstel voor jou persoonlijk niet redelijk is. Daar heb je goede argumenten voor nodig. Bijvoorbeeld dat je een handicap hebt en met je rolstoel niet meer past in de gerenoveerde flat.

De rechter zal aan de verhuurder vragen aannemelijk te maken dat inderdaad minstens 70% van de huurders met de renovatie instemt. De verhuurder zal daarbij ook moeten aantonen hoe dit is gemeten. Krijg je van de rechter gelijk, dan mag jouw verhuurder jouw woning niet renoveren, ook al renoveert hij de rest van het complex wel.

Renovatie accepteren

Stap je binnen acht weken niet naar de rechter, dan zul je de renovatie moeten accepteren. Blijf je als huurder weigeren, dan heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen op basis van ‘dringend eigen gebruik’.

Hogere huur na renovatie

Vaak stelt de verhuurder bij een renovatie ook een huurverhoging voor. Volgens artikel 7:255 van het Burgerlijk Wetboek is deze huurverhoging alleen toegestaan als deze ‘in redelijke verhouding staat tot de door de verhuurder gemaakte kosten’.

Huurprijs achteraf laten toetsen

Ben je het niet eens met de hoogte van de voorgestelde huurverhoging? Dan kun je aan de Huurcommissie of rechter vragen te toetsen of de huurverhoging redelijk is. Dit doe je niet vooraf, maar pas nadat de renovatie is uitgevoerd.

Gewijzigd: 28 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.