Meteen naar de content

Moet ik verhuizen voor de dochter van de huisbaas?

Huren en recht "​Kan de huisbaas mij het huis uitzetten zodat zijn dochter in de woning kan gaan wonen? Ik woon er al ruim twintig jaar en wil niet weg."

Nee, de verhuurder kan je niet zomaar uit je woning zetten, omdat hij zijn dochter daarin wil laten wonen. De enkele reden dat zijn dochter dringend woonruimte zoekt, is geen geldige reden om de huurovereenkomst te beëindigen. Als de verhuurder te kennen geeft dat hij jou graag ziet verhuizen, kun je dus aangeven dat je daar niets voor voelt.

Dringend eigen gebruik

De huurovereenkomst kan slechts onder strikte voorwaarden worden beëindigd op grond van ‘dringend eigen gebruik’. Op de eerste plaats moet het gebruik zowel ‘dringend’ als ‘eigen’ zijn. Als de verhuurder bijvoorbeeld iemand anders in de woning wil laten wonen, moet dit niet (lang) kunnen wachten én tegelijkertijd moet het in het belang van de verhuurder zijn dat die ander de plaats van de huurder inneemt.

Als de verhuurder alleen een dochter snel aan woonruimte wil helpen, is er geen sprake van dringend eigen gebruik. Maar wil bijvoorbeeld de eigenaar van een winkelpand de huur van de bovenliggende woning beëindigen, zodat deze kan worden verhuurd aan de bedrijfsleider die dan tegelijkertijd op de winkel kan passen? Dan is mogelijk wel sprake van dringend eigen gebruik.

Passende woonruimte

Een tweede voorwaarde is dat de huurder passende woonruimte moet kunnen krijgen. De verhuurder is verplicht om de huurder een passende andere woning aan te bieden of aan te tonen dat er een passende andere woning beschikbaar is. De vervangende woonruimte hoeft niet precies hetzelfde te zijn en ook niet even duur, maar moet wel passend zijn.

Zwaarwegend belang

Ten derde moeten de belangen van de verhuurder zwaarder wegen dan die van de huurder. Of aan deze voorwaarde wordt voldaan, hangt af van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Als de rechter eraan te pas komt, dan zal deze de belangen van de huurder en verhuurder tegen elkaar afwegen.

Opzegging

Als de verhuurder bij zijn plannen blijft, moet hij per aangetekende brief de huur opzeggen, met een opzeggingstermijn van zes maanden. In deze brief moet de wettelijke opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ worden genoemd. Je kunt het beste per brief antwoorden dat je niet met de opzegging akkoord gaat, maar je kunt ook besluiten niet op de opzegging te reageren.

Procedure

Als de verhuurder de opzegging wil doorzetten, kan hij vanaf zes weken na de opzegging een procedure starten bij de rechtbank. De rechter beoordeelt vervolgens of er daadwerkelijk sprake is van dringend eigen gebruik. Als de rechter inderdaad tot dit oordeel komt, dan kan de huurder een tegemoetkoming in de verhuiskosten worden toegekend. De rechter bepaalt de hoogte van dit bedrag.

Gewijzigd: 27 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.