Meteen naar de content

Moet mijn verhuurder de TTB aan mij overmaken?

Huren en geld Mijn verhuurder heeft voor mijn wooncomplex de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB) aangevraagd en ontvangen. Ontvang ik het bedrag voor mijn woning op mijn bankrekening?

Huishoudens hebben niet rechtstreeks recht op de vergoedingen die per woning zijn uitgekeerd aan de verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VvE). De aanvrager moet de TTB-vergoedingen verrekenen in de jaarafrekening. Daarbij moet de aanvrager de normale kostenverdeling toepassen voor alle woningen in het complex. Dit betekent dat de ontvangen vergoedingen voor alle huishoudens samen gebruikt worden om de energierekening van de woningen in het pand te verlagen. Dit betekent dus ook dat de bedragen niet 1-op-1 naar de huishoudens gaan.

Toegekende TTB voor 2023

De TTB-bedragen gelden alleen voor 2023. Per woning zijn de volgende bedragen uitgekeerd:

Warmte/gasElektriciteit
Zelfstandige woning€ 1.063
(minimaal 3 huishoudens)
€ 915
(minimaal 1 huishouden)
Onzelfstandige woning€ 445
(minimaal 4 huishoudens)
€ 385
(minimaal 4 huishoudens)

Tegemoetkoming verrekend in de jaarafrekening

De meest eenvoudige (en correcte) manier voor een verhuurder of VvE om de TTB te verrekenen is door de totaal ontvangen TTB voor een complex in mindering te brengen op de totale energiekosten en daarna dat bedrag volgens de verdeelsleutel over de huishoudens te verdelen. De verdeelsleutel die in 2023 geldt voor de totale energiekosten, bepaalt hoeveel euro per wooneenheid in mindering wordt gebracht op die kosten. Huishoudens met een hoger verbruik krijgen hiermee een groter deel van de totaal uitgekeerde TTB in mindering op het energiedeel op de jaarlijkse eindafrekening van de servicekosten.

Verbruik afhankelijk van plek woning binnen complex

Dit is de meest eerlijke manier om de energielasten binnen een complex met blokaansluiting te verdelen. Het verbruik van een huishouden hangt niet alleen af van het gedrag van de bewoner(s), maar ook van de plek van de woning in het complex. Woningen onder het dak en op de hoeken van het complex hebben vaak een hoger verbruik doordat het warmteverlies groter is dan bij woningen in het midden van een complex. Daarom is het volgen van de kostenverdeling eerlijker.

Geen extra (administratie)kosten

Een verhuurder mag geen (administratie)kosten rekenen aan huurders voor uitvoering van de regeling. De aanvrager heeft bij de toekenning van de TTB een extra bedrag van €8,62 per woning ontvangen om afhandelingskosten te dekken. Dat bedrag mag de aanvrager dus houden.

Niet doorberekenen kosten van ingehuurde uitvoerder

In sommige gevallen is de aanvrager een uitvoerder die de verhuurder of VvE heeft ingehuurd om de TTB aan te vragen en te verwerken. Deze aanvrager mag wel administratiekosten aan de VvE of verhuurder rekenen, maar de verhuurder mag die niet doorberekenen aan de huurders. In dat geval is dat dus een kostenpost voor de verhuurder.

Jaarafrekening in eerste helft of vanaf juli 2024

Veel verhuurders en VvE’s sturen de afrekening voor het jaar 2023 in de eerste zes maanden van 2024, of vanaf juli 2024 als zij werken met jaarperiodes van 1 juli tot 30 juni. De TTB moet in de jaarafrekening van 2023 worden meegenomen. Pas dan wordt duidelijk of bewoners nog geld terugontvangen of moeten bijbetalen.
NB Hierbij geldt dat een huurder geen aanspraak kan maken op uitkeren van eventuele rente die de aanvrager over de TTB heeft ontvangen: rente wordt nooit verrekend in servicekosten over het voorgaande jaar.

TTB ook voor bewoners die verhuisd zijn in 2023

Bewoners die maar een deel van 2023 in het wooncomplex hebben gewoond, komen ook in aanmerking. Zij krijgen de TTB in mindering op hun aandeel in kostenverdeling. Dat is een ingewikkelde berekening voor de verhuurder of VvE, omdat voor het eerste deel van 2023 een hoger bedrag gold dan voor het tweede deel van 2023.

Vergelijkbaar met prijsplafond

De TTB is er gekomen voor alle huishoudens die niet in aanmerking kwamen voor het energieprijsplafond dat in 2023 gold voor huishoudens met een eigen warmte-, gas- en/of stroom-aansluiting. De TTB is dus net als het prijsplafond alleen van toepassing op de energiekosten in 2023. De werking van de TTB sluit zo veel mogelijk aan bij de werking van het prijsplafond voor energie.

Controleer de aanvraag online

Huurders die niet weten of hun verhuurder of VvE in 2023 een TTB-aanvraag heeft gedaan, kunnen dit controleren via een online ‘statuscheck’. De statuscheck laat zien:

  • of er een aanvraag is ingediend voor een pand,
  • waarvoor de aanvraag is ingediend (warmte en/of elektriciteit),
  • of de aanvraag is goedgekeurd.

Let op: De gegevens in de online statuscheck zijn niet altijd helemaal volledig.

Wel of geen recht op TTB onduidelijk

Verhuurders en VvE’s waren niet verplicht om een TTB-aanvraag te doen. Als zij geen aanvraag gedaan hebben, kan dat echter wel financiële gevolgen hebben voor de verhuurder, als de huurders naar de Huurcommissie of de kantonrechter gaan. Maar hoe de Huurcommissie of de rechter hierover zal oordelen, is nog onduidelijk.

Gewijzigd: 7 februari 2024
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.