Meteen naar de content

Moet de verhuurder zorgen voor veilige ramen?

Goed en veilig wonen Ik vind de ramen van mijn bovenverdieping gevaarlijk. Ik ben bang dat ik of een van mijn kinderen een keer door het (open) raam naar buiten valt. Kan ik van mijn verhuurder eisen dat deze zorgt voor veilige ramen?

Ramen op bovenverdiepingen die laag bij de vloer beginnen, kunnen gevaarlijk zijn. Als ze niet beveiligd zijn, kun je er doorheen of eruit vallen. Dat geldt voor ramen die open kunnen én voor ramen die niet open kunnen. De verhuurder heeft de plicht om te zorgen voor een veilige woning en dus ook voor veilige ramen. Deze zorgplicht is vastgelegd in de Woningwet.

Veilige ramen

Er zijn regels voor welke ramen beveiligd moeten zijn tegen er doorheen of eruit vallen. Dit heet doorvalbeveiliging. Doorvalbeveiliging is meestal onzichtbaar in de vorm van veiligheidsglas. Bij ramen die laag bij de vloer beginnen en open kunnen, moet er ook zichtbare doorvalbeveiliging zijn in de vorm van een stang, balk of hekje. De regels hiervoor staan beschreven in het Bouwbesluit.

Hoogte van het raam

Ramen op bovenverdiepingen die op 60 centimeter of lager boven de vloer beginnen, moeten beveiligd zijn tegen er doorheen vallen. Dit is de absoluut minimale eis die in het Bouwbesluit staat. Maar let op, voor nieuwere woningen geldt een hoogte van minimaal 85 centimeter.

Uit het raam klimmen

De meeste woningen in Nederland voldoen aan de minimale eis van 60 centimeter. Toch betekent dit niet dat het raam dan veilig is tegen er doorheen of eruit vallen. Je moet bijvoorbeeld ook letten op de mogelijkheid om uit het raam te kunnen klimmen. Dit heet overklauterbaarheid. Zelfs ramen op 85 centimeter hoogte kunnen gevaarlijk zijn doordat bijvoorbeeld kleine kinderen er makkelijk uit kunnen klauteren. Voor nieuwere woningen zijn hierover ook eisen opgenomen in het Bouwbesluit. Daarnaast zijn er regels voor openingen in bijvoorbeeld hekwerk.

Regels voor jouw huis

Welke regels voor de ramen van jouw huis precies gelden, zijn de regels van het Bouwbesluit of de wetgeving die gold toen de vergunning voor de bouw van jouw woning werd afgegeven. De meeste woningen voldoen hieraan. Voornamelijk bij oudere woningen kan het voor komen dat ramen niet voldoen aan de minimale eisen.

Verplichtingen voor de verhuurder

De verhuurder is verplicht om te zorgen dat jouw ramen voldoen aan het Bouwbesluit of de wetgeving die voor jouw woning geldt. Voldoet jouw woning hier niet aan? Dan kun je van je verhuurder eisen dat deze de problemen oplost. Lost de verhuurder het niet op, schakel dan de Huurcommissie of de kantonrechter in. Huurders met een sociale huurwoning kunnen naar de Huurcommissie gaan. Huurders met een huurwoning in de vrije sector gaan naar de rechter.

Verzoek om maatregelen

Meestal voldoen ramen aan de minimale eisen. Toch kunnen ramen onveilig zijn. Vind jij je ramen onveilig? Bijvoorbeeld omdat kinderen er makkelijk uit kunnen klauteren? Vraag je verhuurder om maatregelen te nemen. Doe je verzoek schriftelijk en leg goed uit waarom de situatie onveilig is. Hebben je buren te maken met dezelfde situatie? Trek dan samen op. Samen sta je sterker.

Wat als raam niet aan minimale eisen voldoet?

 

Volgens het gebrekenboek van de Huurcommissie is het ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn van doorvalbeveiliging in het gevelkozijn een gebrek in de categorie C (pagina 38, D12). Bij categorie C gebreken kan de Huurcommissie de huur verlagen tot 40% van de betaalde kale huurprijs.

Gewijzigd: 31 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.