Meteen naar de content

Moeten erfgenamen de woning herstellen?

Huren en recht Mijn moeder huurde van een woningcorporatie en is enkele weken terug overleden. De huur is opgezegd. Bij de inspectie kwam de opzichter met een lijst van werkzaamheden die gedaan moesten worden in het huis. Ook de tuin moest leeg. Toen we daarmee bezig waren zei een buurvrouw dat nabestaanden niet meer verantwoordelijk zijn voor herstelwerk. Dit zou wettelijk veranderd zijn. Klopt dat?

Helaas niet. Als er na het overlijden van de huurder geen bewoners in het huis achterblijven, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor de correcte oplevering aan de verhuurder. Alleen als de erfenis door alle erfgenamen is verworpen, zijn herstelwerk en de daaraan verbonden kosten voor rekening van de verhuurder.

Voorinspectie

Als de erfenis aanvaard is, kan de verhuurder de erfgenamen verantwoordelijk houden voor de juiste oplevering van de woning. Daarvoor dient de verhuurder inderdaad een voorinspectie te houden en daarvan een rapport op te maken, dat de erfgenaam direct of in ieder geval zo snel mogelijk in handen dient te krijgen. Het inspectierapport moet vermelden welke werkzaamheden de verhuurder verlangt, inclusief (een indicatie van) de kosten die in rekening worden gebracht als de erfgenaam besluit het herstelwerk niet uit te voeren maar aan de verhuurder over te laten.

Eindinspectie

De erfgenaam heeft tot en met de dag waarop de huurovereenkomst eindigt de tijd om het herstelwerk uit te voeren. Verstandig is daarom met de verhuurder af te spreken dat op of net vóór die dag een eindinspectie plaatsvindt, waarbij gezamenlijk wordt nagegaan of het herstelwerk is uitgevoerd. Het resultaat dient in een eindinspectierapport te worden vastgelegd.

Geen nieuw geconstateerde gebreken

Bij een eindinspectie mag de verhuurder niet met nieuw geconstateerde gebreken op de proppen komen, tenzij die bij de voorinspectie niet konden worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat er nog meubels stonden of vloerbedekking lag die de gebreken verborgen. Zo niet, dan kunnen erfgenamen alleen worden gehouden aan herstel van de werkzaamheden die in het inspectierapport staan. Dat geldt ook voor de tuin.

Leg staat van woning op foto’s vast

Erfgenamen doen er verstandig aan de staat waarin de woning definitief wordt achtergelaten met foto’s vast te leggen. Die kunnen in een mogelijk geschil over de herstelkosten zo nodig als bewijs worden gebruikt.

Gewijzigd: 12 juli 2023
Deze informatie kan verouderd zijn of niet gelden voor jouw situatie. Als Woonbondlid kun je voor persoonlijk advies met de Huurderslijn bellen. Of inloggen en online een vraag stellen.